PSYKOLOGISKT FORUM

- TERAPI - WORKSHOP - HANDLEDNING -

Ångest & depression

Jag arbetar med affektfokuserad (ISTDP) terapi som gör skillnad mellan att ’tänka och veta’ en hel del om ångest och depression och att ’känna och veta’ om emotionella processer som kan minska ångest och depression.

De som vänder sig till mig kan ha erfarenheter av tidigare terapier där de känner att de lärt sig mycket (’tänka och veta’’) om ångest- och depression men symtom finns kvar.

Ibland arbetar klient och jag med ett upplägg med fokus på relationella och emotionella processer enligt ISTDP. Andra gånger arbetar vi utifrån en kombination med ISTDP och ett kognitivt-beteendeinriktat upplägg. En ISTDP-terapi kan omfatta båda uppläggen men de kan vara mer eller mindre betonade. Upplägget beror på vad klienten önskar komma tillrätta med och vad som behövs för att förändring ska ske.

Vad kan jag hjälpa till med?

   

  Psykologiskt forum

  +46 (0) 73 – 71 70 777
  kontakt@psykologisktforum.se

   

  Ångest & depression

  Jag arbetar med affektfokuserad (ISTDP) terapi som gör skillnad mellan att ’tänka och veta’ en hel del om ångest och depression och att ’känna och veta’ om emotionella processer som kan minska ångest och depression.

  De som vänder sig till mig kan ha erfarenheter av tidigare terapier där de känner att de lärt sig mycket (’tänka och veta’’) om ångest- och depression men symtom finns kvar.

  Ibland arbetar klient och jag med ett upplägg med fokus på relationella och emotionella processer enligt ISTDP. Andra gånger arbetar vi utifrån en kombination med ISTDP och ett kognitivt-beteendeinriktat upplägg. En ISTDP-terapi kan omfatta båda uppläggen men de kan vara mer eller mindre betonade. Upplägget beror på vad klienten önskar komma tillrätta med och vad som behövs för att förändring ska ske.

  Vad kan jag hjälpa till med?

    

   Psykologiskt forum

   +46 (0) 73 – 71 70 777
   kontakt@psykologisktforum.se