Mer vitalitet på insidan och i livet

Ångest & depression 

Ångest och depression kan ta sig många olika uttryck. Symtomen kan vara lättare och tyngre och ha funnits en kortare eller längre tid. Symtomen kan vara negativa tankar, pressande ångest på insidan, lågt egenvärde, alltför få stunder med glädje, svårigheter att delta i vardag, fritid och arbete m m. Upplevelsen av livskvalitet är påverkad.

Orsakerna till ångest och depression kan också variera. Yttre stressorer i nuläget kan ha utlöst ångest och depression. Det kan finnas relationellt trauma och emotionell försummelse under uppväxten eller i vuxenlivet. Även att inte ha lärt sig att inte koppla sina upplevelser till känslolivet (undvika, lägga känslor och behov åt sidan) och uttrycka dem i relationer kan orsaka ångest och depression på sikt.