UPPLÄGG AV COACHNING

Psykologiskt forum föreslår två upplägg; I) en orienterande samtalsserie om 4 möten eller II en anpassad samtalsserie där innehåll, fokus och omfattning bestäms mer individuellt.

Upplägget med orienterande samtal passar för en avgränsad frågeställning och ger förståelse och insikter i arbete/livssituation och underlag för framtida beslut och handling. Det anpassade upplägget innehåller orienterande samtal och därtill stöd i en process med utmaningar och förändringar.

Språkkompetens: svenska, engelska och tyska. Grundläggande förståelse i franska.

Jag träffar en del klienter med mångkulturella erfarenheter. En del är boende utomlands och andra är tillfälligt boende i Sverige.

Olika kulturer har olika normer och vanor och ger en rikedom av erfarenheter samtidigt som det kan skapa stress, vilsenhet och svårigheter att begripa sig på den miljö där man befinner sig i. Handledning och coachning är ett bra stöd för att finna en konstruktiv väg i utmanande sammanhang.

Mitt allmänna intresse för likheter och skillnader mellan kulturer, samt även forskning och undervisning om värderingar, normer, jämställdhet och kulturella jämförelser är av värde här. 

Jag träffar vanligtvis klienter på en mottagning i centrala Stockholm och samtal via videotjänst. Det går också att planera för en mix av fysiska och video-möten.

Att möta människor i förtroliga samtal ställer krav på kvalitet och ansvar. I mitt arbete har jag tystnadsplikt, patientförsäkring och följer yrkesetiska principer och lagverk för leg psykologer.

Medlem i Svenska Psykologförbundet och sektionen för Psykologföretagarna, Riksföreningen Psykoterapicentrum, Svenska föreningen för ISTDP och Föreningen för arbets- och organisationspsykologer.

  Psykologiskt forum

  +46 (0) 73 – 71 70 777
  kontakt@psykologisktforum.se

  UPPLÄGG AV COACHNING

  Psykologiskt forum föreslår två upplägg; I) en orienterande samtalsserie om 4 möten, II) en anpassad samtalsserie där innehåll, fokus och omfattning bestäms mer individuellt.

  Upplägget med orienterande samtal passar för en avgränsad frågeställning och ger förståelse och insikter i arbete/livssituation och underlag för framtida beslut och handling. Det anpassade upplägget innehåller orienterande samtal och därtill stöd i en process med utmaningar och förändringar.

  Språkkompetens: svenska, engelska och tyska. Grundläggande förståelse i franska.

  Jag träffar en del klienter med mångkulturella erfarenheter. En del är boende utomlands och andra är tillfälligt boende i Sverige.

  Olika kulturer har olika normer och vanor och ger en rikedom av erfarenheter samtidigt som det kan skapa stress, vilsenhet och svårigheter att begripa sig på den miljö där man befinner sig i. Handledning och coachning är ett bra stöd för att finna en konstruktiv väg i utmanande sammanhang.

  Mitt allmänna intresse för likheter och skillnader mellan kulturer, samt även forskning och undervisning om värderingar, normer, jämställdhet och kulturella jämförelser är av värde här. 

  Jag träffar vanligtvis klienter på en mottagning i centrala Stockholm och samtal via videotjänst. Det går också att planera för en mix av fysiska och video-möten.

  Att möta människor i förtroliga samtal ställer krav på kvalitet och ansvar. I mitt arbete har jag tystnadsplikt, patientförsäkring och följer yrkesetiska principer och lagverk för leg psykologer.

  Medlem i Svenska Psykologförbundet och sektionen för Psykologföretagarna, Riksföreningen Psykoterapicentrum, Svenska föreningen för ISTDP och Föreningen för arbets- och organisationspsykologer.

   


   
  Psykologiskt forum

  +46 (0) 73 – 71 70 777
  kontakt@psykologisktforum.se