PSYKOLOGISKT FORUM

- TERAPI - WORKSHOP - HANDLEDNING -

LEG PSYKOLOG, FIL DR I PSYKOLOGI

MARIA SANDGREN

Throughout my career I have focused on three key areas of psychology: private practice, research and teaching. Having worked with such different disciplines has given me a broad knowledge base as well as a deeper understanding of people (individuals, groups and our role in society).

I started conducting research at Uppsala University directly after graduation (reg. Psychologist) and immediately opened my own private practice. I later received my PhD in Psychology from Stockholm University.

I initially started working with psychodynamic therapy and have also since then included areas such as emotion, cognition , social psychology and interpersonal relationships in my therapeutic work. I am acutely aware that people are a part of their social environment, which influences many parts of their lives, including relationships, feelings, attitudes and actions.  

Senare har jag utbildat mig inom affektfokuserad terapi och tillämpar en varmare form av ISTDP (Intensive Short-Term Dynamic Therapy). Fördelen med affektfokuserad terapi är att terapin uppmärksammar emotioner och relationer på ett annat sätt än sedvanlig PDT-terapi och stärker förändringsprocesser.

LEG PSYKOLOG, FIL DR I PSYKOLOGI
MARIA SANDGREN

Utbildningar 

Leg psykolog, psykologexamen från Uppsala universitet 1997 med inriktning med psykodynamisk terapi.

Psychology PhD from Stockholm University (2005) with a dissertation on professional development in the music industry, which was recognised by the Department of Psychology at Stockholm University as the best doctoral dissertation of 2005.

ISTDP (Intensive Short-Term Dynamic therapy) core training (2012-2015) with professor Allan Abbas, Canada, and MSW Jon Frederickson, USA, and later ISTDP advanced training (2021-2022) with professor Allan Abbas and PhD, clinical psychologist Joel Town, Canada.

Diverse kurser i franska och tyska, drama/teater/film, att utbilda på högskola och universitet, grupprocesser m m på Stockholms och Umeå universitet, Karolinska institutet.

Forskning

Mina forskningsintressen är inom områdena socialpsykologi (attityder, jämställdhet, politisk orientering), arbetspsykologi (interpersonella konflikter i arbetslivet) och musikpsykologi (välbefinnande och körsång, konstnärlig utveckling). Affilierad forskare vid Mälardalens universitet 

Undervisning och utbildning

Har tidigare undervisat och planerat utbildning inom flertalet områden i psykologi: emotion, socialpsykologi, livsloppet, kognition, personlighet, arbets- och organisationspsykologi, vetenskapsmetodik, kreativitetens psykologi, politisk psykologi m m.

Egen verksamhet

Ägare till Psykologiskt forum Sverige AB där jag arbetar som privatpraktiserande terapeut och erbjuder utbildning till yrkesverksamma som arbetar med samtal (se Thinking about Therapy)  och skriver vetenskapliga artiklar.

Har stort intresse för musik (jazz) och fotografi där även en koppling till psykologi finns. Mer information om dessa projekt finns här Where is the therapy och linktr.ee/whereisthetherapy

Psychological forum

+46 (0) 73 – 71 70 777
kontakt@psykologisktforum.se