HJÄLPER TILL MED UTVECKLING OCH RIKTNING

COACHNING FÖR ARBETSLIVET

Individuella samtal erbjuds till dig som behöver få perspektiv och riktning för din yrkesroll och verksamhet. Det kan vara i din roll som entreprenör, egen företagare, skapande yrkesperson eller i formell chefsposition.

Upplägget för coachning utgår från en analys av dina behov, mål och din yrkesroll. Samtalen har till avsikt att skapa en plats för gemensam reflektion som ger tankeutrymme och handlingskraft i nuet och inför framtiden.

Psykologiskt forum kan även erbjuda en helhetssyn på person-hälsa-produktivitet till personer i arbetslivet där livsbalans kontra yrkesutmaningar kan komma i konflikt på kort och lång sikt. Utmaningar kan kortsiktigt sporra fokus och produktivitet, men orsaka stress och problem som blockerar problemlösning, välbefinnande och produktivitet på lång sikt.