Kontaktuppgifter

Mottagningsadress: Gamla stan (Trädgårdsgatan) och Södermalm (St. Paulsgatan) i centrala Stockholm.

Mobil:  +46 (0) 73 – 71 70 777

E-post: kontakt@psykologisktforum.se

Postadress: Psykologiskt forum Sverige AB,
Maria Sandgren, Karlaplan 5b, 114 60 Stockholm