Maria Sandgren

Psykologexamen, Uppsala universitet 1997 med inriktning med psykodynamisk terapi.

Fil dr i psykologi, Stockholms universitet 2005 med en avhandling om faktorer bakom professionell utveckling inom musik. Utmärkelse för bästa doktorsavhandling 2005, Psykologiska institutionen, Stockholms universitet.

Deltog i den första ISTDP (Intensive Short-Term Dynamic therapy) core utbildning (2012-2015) i Sverige med professor Allan Abbas, Kanada, och MSW Jon Frederickson, USA, och senare följt upp med ISTDP avancerad utbildning (2021-2022) med professor Allan Abbas och fil dr, klinisk psykolog Joel Town, Kanada.

Mina forskningsintressen är inom områdena socialpsykologi (personlighetsaspekter, värderingar, attityder, politisk orientering, jämställdhet), arbetspsykologi (interpersonella konflikter i arbetslivet) och musikpsykologi (välbefinnande och körsång).

Har tidigare undervisat och planerat utbildning inom flertalet områden i psykologi: emotion, socialpsykologi, livsloppet, kognition, personlighet, arbets- och organisationspsykologi, vetenskapsmetodik, estetisk psykologi (kreativitet), politisk psykologi m m.

Just nu arbetar jag som privatpraktiserande terapeut och ger webinarier och workshops för yrkesutveckling (till terapeuter) och skriver vetenskapliga artiklar. Mer information om mitt arbete och projekt i denna länk Where is the therapy.