PSYKOLOGISKT FORUM

- TERAPI - WORKSHOP - HANDLEDNING -

Maria Sandgren

Psykologexamen, Uppsala universitet 1997 med inriktning med psykodynamisk terapi.

Fil dr i psykologi, Stockholms universitet 2005 med en avhandling om faktorer bakom professionell utveckling inom musik. Utmärkelse för bästa doktorsavhandling 2005, Psykologiska institutionen, Stockholms universitet.

ISTDP (Intensive Short-Term Dynamic therapy) core utbildning, (Stockholm 2012-2015) med professor Allan Abbas och MSW Jon Frederickson. ISTDP avancerad utbildning (2021-2022), Kanada (under 2021-2021) med professor Allan Abbas och fil dr Joel Town, Halifax, Kanada

Forskning inom socialpsykologi (personlighetsaspekter, värderingar, attityder, politisk orientering, jämställdhet), arbetspsykologi (interpersonella konflikter i arbetslivet) och musikpsykologi.

Tidigare undervisning inom flertalet områden i psykologi: emotion, socialpsykologi, livsloppet, kognition, personlighet, arbets- och organisationspsykologi, vetenskapsmetodik, estetisk psykologi, politisk psykologi m m.

Just nu arbetar jag som psykolog och ISTDP terapeut i Stockholm och organiserar webinarier och workshops om psykologisk forskning (hösten 2022 om möjligheter och hinder för social ’connectedness’) samt skriver vetenskapliga artiklar.

 

Psykologiskt forum

+46 (0) 73 – 71 70 777
kontakt@psykologisktforum.se

 

Maria Sandgren

Psykologexamen, Uppsala universitet 1997 med inriktning med psykodynamisk terapi.

Fil dr i psykologi, Stockholms universitet 2005 med en avhandling om faktorer bakom professionell utveckling inom musik. Utmärkelse för bästa doktorsavhandling 2005, Psykologiska institutionen, Stockholms universitet.

ISTDP (Intensive Short-Term Dynamic therapy) core utbildning, (Stockholm 2012-2015) med professor Allan Abbas och MSW Jon Frederickson. ISTDP avancerad utbildning (2021-2022), Kanada (under 2021-2021) med professor Allan Abbas och fil dr Joel Town, Halifax, Kanada

Forskning inom socialpsykologi (personlighetsaspekter, värderingar, attityder, politisk orientering, jämställdhet), arbetspsykologi (interpersonella konflikter i arbetslivet) och musikpsykologi.

Tidigare undervisning inom flertalet områden i psykologi: emotion, socialpsykologi, livsloppet, kognition, personlighet, arbets- och organisationspsykologi, vetenskapsmetodik, estetisk psykologi, politisk psykologi m m.

Just nu arbetar jag som psykolog och ISTDP terapeut i Stockholm och organiserar webinarier och workshops om psykologisk forskning (hösten 2022 om möjligheter och hinder för social ’connectedness’) samt skriver vetenskapliga artiklar.

Psykologiskt forum

+46 (0) 73 – 71 70 777
kontakt@psykologisktforum.se