Mer närvaro i relationer

Relationer

Vad klienter önskar hjälp i sina relationer är olika. Det kan handla om problem i nuvarande relationer (partner, barn, på fritiden, i arbetet). Andra skäl att söka terapi är återkommande mönster att dra sig ur relationer och närhet eller att det finns mönster av att överanpassa sig till andras förväntningar. Det kan också finnas en blandning av båda mönsterna i personens relationer.

En annan orsak till att söka terapi är att man blir ofta arg eller missnöjd och då stöter ifrån sig andra. Andra söker samtal för att de inte drar sig ur relationer som påverkar deras välmående negativt.

Klienten och jag brukar främst arbeta utifrån ett ISTDP-upplägg med fokus på relationella och emotionella processer. Andra gånger arbetar vi utifrån en kombination med ISTDP och ett kognitivt-beteendeinriktat upplägg. En ISTDP-terapi omfattar båda uppläggen men de kan vara mer eller mindre betonade. Upplägget beror på vad klienten önskar komma tillrätta med och vad som behövs för att förändring ska ske.