INGEN MÄNNISKA KAN ELLER SKA REDUCERAS TILL EN DIAGNOS ELLER DE PROBLEM MAN SÖKER FÖR

SÖKER DU TERAPI?

Jag arbetar med samtalsterapi och möter klienter i olika åldrar, med olika erfarenheter och kulturell bakgrund. De som söker terapi gör det av olika skäl. Vanliga skäl till att söka terapi är en önskan om att komma tillrätta med relationer, ångest, depression, självkritik, stressreaktioner och utmattning.

En del söker för personlig utveckling och vill utvecklas i sin yrkesroll eller vara mer kreativa. I mitt arbete utgår jag från affektfokuserad terapi (en varmare version av ISTDP).