INGEN MÄNNISKA KAN ELLER SKA REDUCERAS TILL EN DIAGNOS ELLER DE PROBLEM MAN SÖKER FÖR

SÖKER DU TERAPI?

Jag arbetar med samtalsterapi och möter klienter i olika åldrar, med olika erfarenheter och kulturell bakgrund. De som söker terapi gör det av olika skäl. Vanliga skäl är en önskan om att komma tillrätta med relationer, ångest, depression, självkritik, stressreaktioner och utmattning.

En del söker för personlig utveckling t ex vill utvecklas i sin yrkesroll eller vara mer kreativa och produktiva.

Jag möter också klienter från olika länder och kulturer och har ett mångkulturellt perspektiv på relationer, hälsa och mål i livet.