INGEN MÄNNISKA KAN ELLER SKA REDUCERAS TILL EN DIAGNOS ELLER DE PROBLEM MAN SÖKER FÖR

ÖNSKAR DU MER VÄLBEFINNANDE I DITT LIV

Vanliga skäl till att söka terapi är en önskan om att komma tillrätta med problem i relationer t ex nuvarande eller tidigare relationer som har lämnat spår. Andra lider av ångest, depression, stark självkritik eller trauma och känner att de problemen hämmar dem i relationer, arbete och fritid. En del söker för att behandla stressreaktioner och utmattning.

Alla som söker terapi har gemensamt att de önskar mindre lidande på ett inre plan och istället kunna genomföra vad de tar sig an som att uppleva mer välbefinnande i relationer, fritid, arbete och med sig själva.

Alla som söker terapi önskar förändring av något slag men vet inte hur. Samtalsterapi kan ge perspektiv på hur problem har uppkommit och ännu viktigare ge stöd i en förändringsprocess på både ett inre och ett yttre plan.

De som söker terapi hos mig har oftast tidigare erfarenheter av terapi. Terapierna har hjälpt dem en bit på vägen och de önskar gå vidare.

I mitt arbete utgår jag främst från ISTDP (Intensive short-term dynamic psychotherapy), en affektfokuserad terapiform, där fokus är på att undersöka och uppleva känslor i nuet. Jag har valt att arbeta alltmer med känslor eftersom terapier ofta ser till tankar och beteenden och i mindre grad till känslolivet. En annan betydelsefull vinkling i en terapi är att fånga upp hur människor formas av miljön (kulturell, relationell, social). På så vis finns flera möjligheter för klient och mig att tillsammans finna vägar till förändring.