PSYKOLOGISKT FORUM

- TERAPI - WORKSHOP - HANDLEDNING -

LEG PSYKOLOG, FIL DR I PSYKOLOGI

MARIA SANDGREN

Min arbetsvardag har under åren bestått av tre delar; privatpraktik, forskning och undervisning. Att ha arbetat med så olika områden ger perspektiv och kunskap om vad det är att vara människa (individ, grupp, samhälle).

Min psykologexamen är från Uppsala universitet och jag öppnade min privatpraktik direkt efter examen. Jag disputerade senare vid Stockholms universitet.

Jag började arbeta med psykodynamisk terapi och har lagt till fler områden som kognition och emotioner. Ett fokus på relationer följer alltjämt med. Jag tänker mig också att människan befinner sig i ett socialt sammanhang som också påverkar t ex relationer, känslor, attityder och handling.  

Senare har jag utbildat mig inom affektfokuserad terapi och tillämpar en varmare form av ISTDP (Intensive Short-Term Dynamic Therapy). Fördelen med affektfokuserad terapi är att terapin uppmärksammar emotioner och relationer på ett annat sätt än sedvanlig PDT-terapi och stärker förändringsprocesser.

LEG PSYKOLOG, FIL DR I PSYKOLOGI
MARIA SANDGREN

Utbildningar 

Leg psykolog, psykologexamen från Uppsala universitet 1997 med inriktning med psykodynamisk terapi.

Fil dr i psykologi, Stockholms universitet 2005 med en avhandling om faktorer bakom professionell utveckling inom musik. Utmärkelse för bästa doktorsavhandling 2005, Psykologiska institutionen, Stockholms universitet.

Deltog i den första ISTDP (Intensive Short-Term Dynamic therapy) core utbildning (2012-2015) i Sverige med professor Allan Abbas, Kanada, och MSW Jon Frederickson, USA, och senare följt upp med ISTDP avancerad utbildning (2021-2022) med professor Allan Abbas och fil dr, klinisk psykolog Joel Town, Kanada.

Diverse kurser i franska och tyska, drama/teater/film, att utbilda på högskola och universitet, grupprocesser m m på Stockholms och Umeå universitet, Karolinska institutet.

Forskning

Mina forskningsintressen är inom områdena socialpsykologi (attityder, jämställdhet, politisk orientering), arbetspsykologi (interpersonella konflikter i arbetslivet) och musikpsykologi (välbefinnande och körsång, konstnärlig utveckling). Affilierad forskare vid Mälardalens universitet 

Undervisning och utbildning

Har tidigare undervisat och planerat utbildning inom flertalet områden i psykologi: emotion, socialpsykologi, livsloppet, kognition, personlighet, arbets- och organisationspsykologi, vetenskapsmetodik, kreativitetens psykologi, politisk psykologi m m.

Egen verksamhet

Ägare till Psykologiskt forum Sverige AB där jag arbetar som privatpraktiserande terapeut och erbjuder utbildning till yrkesverksamma som arbetar med samtal (se Thinking about Therapy)  och skriver vetenskapliga artiklar.

Har stort intresse för musik (jazz) och fotografi där även en koppling till psykologi finns. Mer information om dessa projekt finns här Where is the therapy och linktr.ee/whereisthetherapy

Psykologiskt forum

+46 (0) 73 – 71 70 777
kontakt@psykologisktforum.se