Ett första besök är 1,5 timme. Terapin brukar inledas med 1-3 inledande samtal där vi går igenom vad du önskar och behöver komma tillrätta med. Därefter kommer vi fram till ett upplägg som ska passa dina behov.
Det vanligaste är ett upplägg att träffas för terapi 1 gång/vecka. Varje tillfälle brukar vara 50 minuter. Omfattningen kan vara alltifrån några enstaka konsultativa samtal, en korttidsterapi om 10-15 ggr eller en långtidsterapi. Vad man väljer för upplägg har att göra med målet och förutsättningarna med terapin att göra. Mer genomgripande förändringar tar förstås längre tid, och mer fokuserade insatser kräver färre samtal. Om inte det passar att gå i terapi enligt ovan, så kan blockterapi vara ett alternativ. I blockterapi träffas man mer intensivt t ex 2-3 dagar med sessioner om 2-3 timmar. Detta upplägg passar bäst om du känner dig motiverad att pröva ett mer intensivt upplägg och om problemen inte är för komplicerade. Blockterapi kan också anpassas över en längre tid för den som önskar en mer regelbunden kontakt. Det är möjligt att träffas oregelbundet i pass om 2-3 timmar med lyckat resultat.

Jag träffar klienter på mottagningar i centrala Stockholm (Östermalm, Gamla stan) och har även digitala samtal. Det går också bra att planera för en mix av fysiska och video-möten.

Jag träffar även klienter med flerkulturell bakgrund. En del är tillfälligt boende i Sverige eller utomlands. Andra är boende i Sverige och har mer multikulturella kulturer. Det kan handla om språk, etnicitet men även klass. Olika kulturer med olika normer kan skapa stress, hemlöshet och svårigheter att ta sig an eller orientera sig i där man befinner sig för närvarande. Konsultation och terapi kan vara ett stöd för att finns sin plats och väg i utmanande sammanhang. Min bakgrund med forskning och undervisning om identitet, grupper, värderingar, normer, jämställdhet och kulturella jämförelser är av värde här. Språkkompetens: svenska, engelska och tyska. Grundläggande förståelse i franska.

AFFEKTFOKUSERAD TERAPI

I denna terapi-inriktning arbetar terapeuten och klienten tillsammans och aktivt kring klientens önskan om förändring. En viktig del av terapi är att närma sig de känslor som fått alltför begränsat utrymme i livet och nu hindrar t ex närhet, vara handlingskraftig, välbefinnande, kreativitet.

Terapeuten är lyssnar och söker klargöra tillsammans med klienten kring vad för slags erfarenheter, tankesätt och invanda sätt som är styrkor och vad som kan ligga i vägen för att förändring ska kunna ske. Klienten strävar efter att vara öppen och undersökande, precis som terapeuten. Man kan säga att en del av terapin och förändringar sker på ett inre plan för klienten och leder till yttre förändringar.

Terapeut och klient arbetar gemensamt och aktivt för att klienten ska kunna nå ökad livskvalitet (t ex relationer, hälsa, vardag, arbete), och de har också uppmärksamheten på att eventuella missförstånd upptäcks och blir lösta.

Lediga tider

Är du intresserad av terapi på mottagningen (i centrala Stockholm) eller online, välkommen att mejla mig för frågor eller för att boka ett första samtal. Lediga tider finns främst på dagtid.

  Psykologiskt forum

  +46 (0) 73 – 71 70 777
  kontakt@psykologisktforum.se

  Lediga tider

  Är du intresserad av terapi på mottagningen (i centrala Stockholm) eller online, välkommen att mejla mig för frågor eller för att boka ett första samtal. Lediga tider finns främst på dagtid.

  Ett första besök är 1,5 timme. Terapin brukar inledas med 1-3 inledande samtal där vi går igenom vad du önskar och behöver komma tillrätta med.

  Därefter kommer vi fram till ett upplägg som ska passa dina behov.

  Det vanligaste är ett upplägg att träffas för terapi 1 gång/vecka. Varje tillfälle brukar vara 50 minuter. Omfattningen kan vara alltifrån några enstaka konsultativa samtal, en korttidsterapi om 10-15 ggr eller en långtidsterapi.

  Vad man väljer för upplägg har att göra med målet och förutsättningarna med terapin att göra.

  Mer genomgripande förändringar tar förstås längre tid, och mer fokuserade insatser kräver färre samtal. Om inte det passar att gå i terapi enligt ovan, så kan blockterapi vara ett alternativ.

  I blockterapi träffas man mer intensivt t ex 2-3 dagar med sessioner om 2-3 timmar. Detta upplägg passar bäst om du känner dig motiverad att pröva ett mer intensivt upplägg och om problemen inte är för komplicerade. Blockterapi kan också anpassas över en längre tid för den som önskar en mer regelbunden kontakt. Det är möjligt att träffas oregelbundet i pass om 2-3 timmar med lyckat resultat.

  Jag träffar klienter på mottagningar i centrala Stockholm. En del klienter bor inte i Stockholm så vi har samtal via video-möten. Det går också bra att planera för en mix av fysiska och video-möten.

  Jag träffar även klienter med flerkulturell bakgrund. En del är tillfälligt boende i Sverige eller utomlands. Andra är boende i Sverige och har mer multikulturella kulturer. Det kan handla om språk, etnicitet men även klass. Olika kulturer med olika normer kan skapa stress, hemlöshet och svårigheter att ta sig an eller orientera sig i där man befinner sig för närvarande.

  Konsultation och terapi kan vara ett stöd för att finns sin plats och väg i utmanande sammanhang.

  Min bakgrund med forskning och undervisning om identitet, grupper, värderingar, normer, jämställdhet och kulturella jämförelser är av värde här. Språkkompetens: svenska, engelska och tyska. Grundläggande förståelse i franska.

  —  Skriv till mig  —

    

   OM AFFEKTFOKUSERAD TERAPI

   I denna terapi-inriktning arbetar terapeuten och klienten tillsammans och aktivt kring klientens önskan om förändring. En viktig del av terapi är att närma sig de känslor som fått alltför begränsat utrymme i livet och nu hindrar t ex närhet, vara handlingskraftig, välbefinnande, kreativitet.

   Terapeuten är lyssnar och söker klargöra tillsammans med klienten kring vad för slags erfarenheter, tankesätt och invanda sätt som är styrkor och vad som kan ligga i vägen för att förändring ska kunna ske. Klienten strävar efter att vara öppen och undersökande, precis som terapeuten. Man kan säga att en del av terapin och förändringar sker på ett inre plan för klienten och leder till yttre förändringar.

   Terapeut och klient arbetar gemensamt och aktivt för att klienten ska kunna nå ökad livskvalitet (t ex relationer, hälsa, vardag, arbete), och de har också uppmärksamheten på att eventuella missförstånd upptäcks och blir lösta.

   Psykologiskt forum

   +46 (0) 73 – 71 70 777
   kontakt@psykologisktforum.se