Samtal för ökad vitalitet

Utmattning & kroppsliga besvär

Utmattning, stressreaktioner och andra kroppsliga symtom har en del likheter. De kan ofta bestå över en längre tid och sakna medicinsk evidens. Symtom med smärta, stelhet, skakningar, orkeslöshet, koncentrationssvårigheter m m kan ha uppstått. För andra diagnoser som narkolepsi kan medicinsk evidens finnas.

Orsakerna till att symtomen har utvecklats kan vara flera. Skada, sjukdom eller trauma kan ligga bakom att symtom utvecklas. Det kan också vara oklart varför symtom uppstått.

Att leva med långvariga kroppsliga besvär är krävande. Det är en utmaning att ständigt finna lösningar för vardag, arbete och relationer så att livet ska kunna fortgå så långt det är möjligt.

För denna typ av psykologisk behandling är det viktigt att uppmärksamma skillnaden mellan att ’tänka och veta’ om besvären och att ’känna och veta’ om vilka emotionella processer som skulle kunna minska ångest och depression samt vilka emotionella processer som kan stärka vitalitet och aktivitet i vardags- och arbetsliv.

För behandling av utmattning och kroppsliga besvär brukar klienten och jag i början arbeta utifrån en kombination med ISTDP (om emotionella och relationerna processer) och ett kognitivt-beteendeinriktat upplägg. Upplägget beror på vad klienten önskar komma tillrätta med och vad som behövs för att förändring ska ske.