HJÄLPER TILL ATT FÅ PERSPEKTIV OCH RIKTNING

WEBINARIER & WORKSHOPS 

Under hösten 2022 handlar webinarierna främst om interpersonella relationer d v s hur vi människor uppfattar varandra och hur vi sedan samspelar ur psykologiskt perspektiv – både på individ- och gruppnivå.

Webinarierna är riktade till dem som i olika roller arbetar med människor t ex psykolog, terapeut, chef eller inom HR.

Mer information finns på www.psykologisktperspektiv.se