PSYKOLOGISKT FORUM

- TERAPI - PROFESSIONELL UTVECKLING - WEBINARIER -

PSYKOLOGISKT FORUM

- TERAPI - PROFESSIONELL UTVECKLING - WEBINARIER -

I NUET FINNS MÖJLIGHETERNA TILL FÖRÄNDRING

ARE YOU CONSIDERING THERAPY?

Grundtanken är att samtalsterapi ska lyckas frigöra hinder, ge insikter och perspektiv så att en person ska kunna handla mer fritt i sin livssituation t ex för mer välbefinnande i relationer, vardag och arbete.

Utgångspunkten är att varje person är en unik person med unika erfarenheter som formar livsgången. I nuet och i framtiden finns möjligheterna till förändring, och i historien finns erfarenheter att vila på och att bearbeta.

De som söker terapi gör det av olika skäl. Vanliga skäl är en önskan om att komma tillrätta med relationer, ångest, depression, ensamhet, kriser, trauma, stress, sorg och smärtproblematik. Terapi kan då vara ett stöd och hjälp på vägen att komma vidare.

Andra känner att de inte lever fullt ut. Andra har haft komplicerade livsfarenheter och behöver en plats dit de kan vända sig för förtroliga samtal vid behov. En del har precis lämnat komplicerade livssituationer och söker perspektiv och energi för att se framåt.

READ MORE
 
 

I NUET FINNS MÖJLIGHETERNA TILL FÖRÄNDRING

ARE YOU CONSIDERING THERAPY?

Grundtanken är att samtalsterapi ska lyckas frigöra hinder, ge insikter och perspektiv så att en person ska kunna handla mer fritt i sin livssituation t ex för mer välbefinnande i relationer, vardag och arbete.

Utgångspunkten är att varje person är en unik person med unika erfarenheter som formar livsgången. I nuet och i framtiden finns möjligheterna till förändring, och i historien finns erfarenheter att vila på och att bearbeta.

De som söker terapi gör det av olika skäl. Vanliga skäl är en önskan om att komma tillrätta med relationer, ångest, depression, ensamhet, kriser, trauma, stress, sorg och smärtproblematik. Terapi kan då vara ett stöd och hjälp på vägen att komma vidare.

Andra känner att de inte lever fullt ut. Andra har haft komplicerade livsfarenheter och behöver en plats dit de kan vända sig för förtroliga samtal vid behov. En del har precis lämnat komplicerade livssituationer och söker perspektiv och energi för att se framåt.

READ MORE

A NEW PERSPECTIVE AND DIRECTION

WEBINARIER & WORKSHOPS 

currently offer webinars and workshops on trust (related to individuals, groups, life span, caregiving and society).

I will present a serie of webinars on trust from a psychological perspective. Each webinar will cover different areas such as Trust in therapies, in the workplace or in society.

More information at www.psykologisktperspektiv.se

 

A NEW PERSPECTIVE AND DIRECTION

WEBINARIER & WORKSHOPS 

currently offer webinars and workshops on trust (related to individuals, groups, life span, caregiving and society).

I will present a serie of webinars on trust from a psychological perspective. Each webinar will cover different areas such as Trust in therapies, in the workplace or in society.

More information at www.psykologisktperspektiv.se

 

HJÄLPER TILL MED NÄRVARO OCH RIKTNING

ÖNSKAR DU VIDARE PERSPEKTIV UTIFRÅN DIN YRKESROLL?

Individuella samtal erbjuds till dig som behöver få perspektiv och riktning för din yrkesroll och verksamhet. Det kan vara i din roll som entreprenör, medarbetare, chef eller skapande yrkesperson.

All coaching is based on an analysis of your individual needs, goals and your professional role. Sessions are intended to create a place for shared reflection that enable time to think and empower action in the present and the future.

Psykologiskt forum kan även erbjuda en helhetssyn på person-hälsa-produktivitet till personer i arbetslivet där livsbalans kontra yrkesutmaningar kan komma i konflikt på kort och lång sikt.

Coachning i denna form ger kunskap och mentala verktyg för att i framtiden bättre lyckas navigera och hantera engagemang i både privatliv och yrkesliv.

Registered Psychologist, PhD

MARIA SANDGREN

Throughout my career I have focused on three key areas of psychology: private practice, research and teaching. Having worked with such different disciplines has given me a broad knowledge base as well as a deeper understanding of people (individuals, groups and our role in society).

I started conducting research at Uppsala University directly after graduation (reg. Psychologist) and immediately opened my own private practice. I later received my PhD in Psychology from Stockholm University.

I initially started working with psychodynamic therapy and have also since then included areas such as emotion, cognition , social psychology and interpersonal relationships in my therapeutic work. I am acutely aware that people are a part of their social environment, which influences many parts of their lives, including relationships, feelings, attitudes and actions.  

In recent years I have qualified in affect - focused therapy and practice a softer form of ISTDP (Intensive Short - Term Dynamic Therapy). The advantage of affect - focused therapy is that it recognises emotions and bodily responses in a different way to standard PDT therapy and reinforces processes of change.

READ MORE
 
 
 
 
 

HJÄLPER TILL MED NÄRVARO OCH RIKTNING

ÖNSKAR DU VIDARE PERSPEKTIV UTIFRÅN DIN YRKESROLL?

Individuella samtal erbjuds till dig som behöver få perspektiv och riktning för din yrkesroll och verksamhet. Det kan vara i din roll som entreprenör, medarbetare, chef eller skapande yrkesperson.

All coaching is based on an analysis of your individual needs, goals and your professional role. Sessions are intended to create a place for shared reflection that enable time to think and empower action in the present and the future.

Psykologiskt forum kan även erbjuda en helhetssyn på person-hälsa-produktivitet till personer i arbetslivet där livsbalans kontra yrkesutmaningar kan komma i konflikt på kort och lång sikt.

Coachning i denna form ger kunskap och mentala verktyg för att i framtiden bättre lyckas navigera och hantera engagemang i både privatliv och yrkesliv.

 

 

Registered Psychologist, PhD

MARIA SANDGREN

Throughout my career I have focused on three key areas of psychology: private practice, research and teaching. Having worked with such different disciplines has given me a broad knowledge base as well as a deeper understanding of people (individuals, groups and our role in society).

I started conducting research at Uppsala University directly after graduation (reg. Psychologist) and immediately opened my own private practice. I later received my PhD in Psychology from Stockholm University.

I initially started working with psychodynamic therapy and have also since then included areas such as emotion, cognition , social psychology and interpersonal relationships in my therapeutic work. I am acutely aware that people are a part of their social environment, which influences many parts of their lives, including relationships, feelings, attitudes and actions.  

In recent years I have qualified in affect - focused therapy and practice a softer form of ISTDP (Intensive Short - Term Dynamic Therapy). The advantage of affect - focused therapy is that it recognises emotions and bodily responses in a different way to standard PDT therapy and reinforces processes of change.

LÄS MER HÄR

 

How To Get In Touch

Meeting location: Gamla stan (Trädgårdsgatan), Söder (Kocksgatan) i centrala Stockholm eller online.

Mobile:  +46 (0) 73 – 71 70 777

E-mail: kontakt@psykologisktforum.se

Postal address: Psykologiskt forum Sverige AB,
Maria Sandgren, Karlaplan 5b, 114 60 Stockholm, Sweden

 

 

Contact form:

  How To Get In Touch

  Meeting location: Gamla stan (Trädgårdsgatan), Söder (Kocksgatan) i centrala Stockholm eller online.

  Mobile:  +46 (0) 73 – 71 70 777

  E-mail: kontakt@psykologisktforum.se

  Postal address: Psykologiskt forum Sverige AB,
  Maria Sandgren, Karlaplan 5b, 114 60 Stockholm, Sweden

   

   

  Contact form: