PSYKOLOGISKT FORUM

- TERAPI - PROFESSIONELL UTVECKLING - WEBINARIER -

PSYKOLOGISKT FORUM

- TERAPI - PROFESSIONELL UTVECKLING - WEBINARIER -

NO ONE SHOULD EVER BECOME ANOTHER DIAGNOSIS OR THE PROBLEMS YOU ARE SEARCHING FOR

ÖNSKAR DU MER VÄLBEFINNANDE I DITT LIV

Vanliga skäl till att söka terapi är en önskan om att komma tillrätta med problem i relationer t ex nuvarande eller tidigare relationer som har lämnat spår. Andra lider av ångest, depression, stark självkritik eller trauma och känner att de problemen hämmar dem i relationer, arbete och fritid. En del söker för att behandla stressreaktioner och utmattning.

Alla som söker terapi har gemensamt att de önskar mindre lidande på ett inre plan och istället kunna genomföra vad de tar sig an som att uppleva mer välbefinnande i relationer, fritid, arbete och med sig själva.

Alla som söker terapi önskar förändring av något slag men vet inte hur. Samtalsterapi kan ge perspektiv på hur problem har uppkommit och ännu viktigare ge stöd i en förändringsprocess på både ett inre och ett yttre plan.

De som söker terapi hos mig har oftast tidigare erfarenheter av terapi. Terapierna har hjälpt dem en bit på vägen och de önskar gå vidare.

I mitt arbete utgår jag främst från ISTDP (Intensive short-term dynamic psychotherapy), en affektfokuserad terapiform, där fokus är på att undersöka och uppleva känslor i nuet. Jag har valt att arbeta alltmer med känslor eftersom terapier ofta ser till tankar och beteenden och i mindre grad till känslolivet. En annan betydelsefull vinkling i en terapi är att fånga upp hur människor formas av miljön (kulturell, relationell, social). På så vis finns flera möjligheter för klient och mig att tillsammans finna vägar till förändring.

READ MORE
 
 

NO ONE SHOULD EVER BECOME ANOTHER DIAGNOSIS OR THE PROBLEMS YOU ARE SEARCHING FOR

ÖNSKAR DU MER VÄLBEFINNANDE I DITT LIV

Vanliga skäl till att söka terapi är en önskan om att komma tillrätta med problem i relationer t ex nuvarande eller tidigare relationer som har lämnat spår. Andra lider av ångest, depression, stark självkritik eller trauma och känner att de problemen hämmar dem i relationer, arbete och fritid. En del söker för att behandla stressreaktioner och utmattning.

Alla som söker terapi har gemensamt att de önskar mindre lidande på ett inre plan och istället kunna genomföra vad de tar sig an som att uppleva mer välbefinnande i relationer, fritid, arbete och med sig själva.

Alla som söker terapi önskar förändring av något slag men vet inte hur. Samtalsterapi kan ge perspektiv på hur problem har uppkommit och ännu viktigare ge stöd i en förändringsprocess på både ett inre och ett yttre plan.

De som söker terapi hos mig har oftast tidigare erfarenheter av terapi. Terapierna har hjälpt dem en bit på vägen och de önskar gå vidare.

I mitt arbete utgår jag främst från ISTDP (Intensive short-term dynamic psychotherapy), en affektfokuserad terapiform, där fokus är på att undersöka och uppleva känslor i nuet. Jag har valt att arbeta alltmer med känslor eftersom terapier ofta ser till tankar och beteenden och i mindre grad till känslolivet. En annan betydelsefull vinkling i en terapi är att fånga upp hur människor formas av miljön (kulturell, relationell, social). På så vis finns flera möjligheter för klient och mig att tillsammans finna vägar till förändring.

READ MORE

A NEW PERSPECTIVE AND DIRECTION

WEBINARIER & WORKSHOPS 

currently offer webinars and workshops on trust (related to individuals, groups, life span, caregiving and society).

I will present a serie of webinars on trust from a psychological perspective. Each webinar will cover different areas such as Trust in therapies, in the workplace or in society.

More information at www.psykologisktperspektiv.se

 

A NEW PERSPECTIVE AND DIRECTION

WEBINARIER & WORKSHOPS 

currently offer webinars and workshops on trust (related to individuals, groups, life span, caregiving and society).

I will present a serie of webinars on trust from a psychological perspective. Each webinar will cover different areas such as Trust in therapies, in the workplace or in society.

More information at www.psykologisktperspektiv.se

 

KREATIVITET ÄR DYRBAR OCH INTE SÅ LÄTTFÅNGAD

ÖNSKAR DU MER NÄRVARO, PRODUKTIVITET OCH KREATIVITET?

Personer kan känna stark press på att prestera och de kan önska veta mer om hur de agera mer i linje med vad de själva önskar. Självkritiska tankar och låsningar kan ha tagit över, och de drar sig tillbaka från vad de önskar göra.

Jag erbjuder fördjupade samtal med fokus på att hitta mer närvaro, produktivitet och kreativt flöde för den som behöver få mer förståelse och utforma nya strategier i sitt arbete.

I denna tjänst med professionell utveckling arbetar jag utifrån flera av mina kompetenser med erfarenheter och forskning om arbetslivet (ledarskap, etik, stress, gruppsykologi etc), från terapeutiska inriktningar (ISTDP, annan affektfokuserad terapi, anknytningsteori, KBT) samt även andra psykologiska områden som personlighet, bedömning och beslutsfattande, värderingar, kreativitet, lärande och lycka.

READ MORE

Registered Psychologist, PhD

MARIA SANDGREN

Throughout my career I have focused on three key areas of psychology: private practice, research and teaching. Having worked with such different disciplines has given me a broad knowledge base as well as a deeper understanding of people (individuals, groups and our role in society).

I started conducting research at Uppsala University directly after graduation (reg. Psychologist) and immediately opened my own private practice. I later received my PhD in Psychology from Stockholm University.

I initially started working with psychodynamic therapy and have also since then included areas such as emotion, cognition , social psychology and interpersonal relationships in my therapeutic work. I am acutely aware that people are a part of their social environment, which influences many parts of their lives, including relationships, feelings, attitudes and actions.  

In recent years I have qualified in affect - focused therapy and practice a softer form of ISTDP (Intensive Short - Term Dynamic Therapy). The advantage of affect - focused therapy is that it recognises emotions and bodily responses in a different way to standard PDT therapy and reinforces processes of change.

READ MORE
 
 
 
 
 

KREATIVITET ÄR DYRBAR OCH INTE SÅ LÄTTFÅNGAD

ÖNSKAR DU MER NÄRVARO, PRODUKTIVITET OCH KREATIVITET?

Personer kan känna stark press på att prestera och de kan önska veta mer om hur de agera mer i linje med vad de själva önskar. Självkritiska tankar och låsningar kan ha tagit över, och de drar sig tillbaka från vad de önskar göra.

Jag erbjuder fördjupade samtal med fokus på att hitta mer närvaro, produktivitet och kreativt flöde för den som behöver få mer förståelse och utforma nya strategier i sitt arbete.

I denna tjänst med professionell utveckling arbetar jag utifrån flera av mina kompetenser med erfarenheter och forskning om arbetslivet (ledarskap, etik, stress, gruppsykologi etc), från terapeutiska inriktningar (ISTDP, annan affektfokuserad terapi, anknytningsteori, KBT) samt även andra psykologiska områden som personlighet, bedömning och beslutsfattande, värderingar, kreativitet, lärande och lycka.

 

LÄS MER HÄR

 

Registered Psychologist, PhD

MARIA SANDGREN

Throughout my career I have focused on three key areas of psychology: private practice, research and teaching. Having worked with such different disciplines has given me a broad knowledge base as well as a deeper understanding of people (individuals, groups and our role in society).

I started conducting research at Uppsala University directly after graduation (reg. Psychologist) and immediately opened my own private practice. I later received my PhD in Psychology from Stockholm University.

I initially started working with psychodynamic therapy and have also since then included areas such as emotion, cognition , social psychology and interpersonal relationships in my therapeutic work. I am acutely aware that people are a part of their social environment, which influences many parts of their lives, including relationships, feelings, attitudes and actions.  

In recent years I have qualified in affect - focused therapy and practice a softer form of ISTDP (Intensive Short - Term Dynamic Therapy). The advantage of affect - focused therapy is that it recognises emotions and bodily responses in a different way to standard PDT therapy and reinforces processes of change.

LÄS MER HÄR

 

How To Get In Touch

Meeting location: Gamla stan (Trädgårdsgatan), Söder (Kocksgatan) i centrala Stockholm eller online.

Mobile:  +46 (0) 73 – 71 70 777

E-mail: kontakt@psykologisktforum.se

Postal address: Psykologiskt forum Sverige AB,
Maria Sandgren, Karlaplan 5b, 114 60 Stockholm, Sweden

 

 

Contact form:

  How To Get In Touch

  Meeting location: Gamla stan (Trädgårdsgatan), Söder (Kocksgatan) i centrala Stockholm eller online.

  Mobile:  +46 (0) 73 – 71 70 777

  E-mail: kontakt@psykologisktforum.se

  Postal address: Psykologiskt forum Sverige AB,
  Maria Sandgren, Karlaplan 5b, 114 60 Stockholm, Sweden

   

   

  Contact form: