PSYKOLOGISKT FORUM

- TERAPI - COACHNING - WORKSHOP -

PSYKOLOGISKT FORUM

- TERAPI - WORKSHOP - HANDLEDNING -

INGEN MÄNNISKA KAN ELLER SKA REDUCERAS TILL EN DIAGNOS ELLER DE PROBLEM MAN SÖKER FÖR

SÖKER DU TERAPI?

Grundtanken är att samtalsterapi ska lyckas frigöra hinder, ge insikter och perspektiv så att en person ska kunna handla mer fritt i sin livssituation t ex för mer välbefinnande i relationer, vardag och arbete. Utgångspunkten är att varje person är en unik person med unika erfarenheter som formar livsgången.

I nuet och i framtiden finns möjligheterna till förändring, och i historien finns erfarenheter att vila på och att bearbeta.

De som söker terapi gör det av olika skäl. Vanliga skäl är en önskan om att komma tillrätta med relationer, ångest, depression, ensamhet, kriser, trauma, stress och sorg. Terapi kan då vara ett stöd och hjälp på vägen att komma vidare.

Andra känner att de inte lever fullt ut. Andra har haft komplicerade livsfarenheter och behöver en plats dit de kan vända sig för förtroliga samtal vid behov.

LÄS MER
 
 

INGEN MÄNNISKA KAN ELLER SKA REDUCERAS TILL EN DIAGNOS ELLER DE PROBLEM MAN SÖKER FÖR

SÖKER DU TERAPI?

Grundtanken är att samtalsterapi ska lyckas frigöra hinder, ge insikter och perspektiv så att en person ska kunna handla mer fritt i sin livssituation t ex för mer välbefinnande i relationer, vardag och arbete. Utgångspunkten är att varje person är en unik person med unika erfarenheter som formar livsgången.

I nuet och i framtiden finns möjligheterna till förändring, och i historien finns erfarenheter att vila på och att bearbeta.

De som söker terapi gör det av olika skäl. Vanliga skäl är en önskan om att komma tillrätta med relationer, ångest, depression, ensamhet, kriser, trauma, stress och sorg. Terapi kan då vara ett stöd och hjälp på vägen att komma vidare.

Andra känner att de inte lever fullt ut. Andra har haft komplicerade livsfarenheter och behöver en plats dit de kan vända sig för förtroliga samtal vid behov.

LÄS MER

HJÄLPER TILL ATT FÅ PERSPEKTIV OCH RIKTNING

WORKSHOPS & FÖRELÄSNINGAR

I dagsläget kan jag erbjuda workshops och föreläsning kring tillit (relaterat till individ, grupp, livsloppet, arbetslivet, vård, samhället).

Jag startar en ny verksamhet med webinars där olika ämnen kommer att presenteras utifrån ett psykologiskt perspektiv. Varje webinar utgår från ett tema t ex Tillit i arbetslivet.

Mer information finns på www.psykologisktperspektiv.se

 

HJÄLPER TILL ATT FÅ PERSPEKTIV OCH RIKTNING

WORKSHOPS & FÖRELÄSNINGAR

I dagsläget kan jag erbjuda workshops och föreläsning kring tillit (relaterat till individ, grupp, livsloppet, arbetslivet, vård, samhället).

Jag startar en ny verksamhet med webinars där olika ämnen kommer att presenteras utifrån ett psykologiskt perspektiv. Varje webinar utgår från ett tema t ex Tillit i arbetslivet.

Mer information finns på www.psykologisktperspektiv.se

 

HJÄLPER TILL MED UTVECKLING OCH RIKTNING

COACHNING FÖR ARBETSLIVET

Individuella samtal erbjuds till dig som behöver få perspektiv och riktning för din yrkesroll och verksamhet. Det kan vara i din roll som entreprenör, egen företagare, skapande yrkesperson eller i formell chefsposition.

Upplägget för coachning utgår från en analys av dina behov, mål och din yrkesroll. Samtalen har till avsikt att skapa en plats för gemensam reflektion som ger tankeutrymme och handlingskraft i nuet och inför framtiden.

Psykologiskt forum kan även erbjuda en helhetssyn på person-hälsa-produktivitet till personer i arbetslivet där livsbalans kontra yrkesutmaningar kan komma i konflikt på kort och lång sikt. Utmaningar kan kortsiktigt sporra fokus och produktivitet, men orsaka stress och problem som blockerar problemlösning, välbefinnande och produktivitet på lång sikt.

LÄS MER

HJÄLPER TILL MED UTVECKLING OCH RIKTNING

COACHNING FÖR ARBETSLIVET

Individuella samtal erbjuds till dig som behöver få perspektiv och riktning för din yrkesroll och verksamhet. Det kan vara i din roll som entreprenör, egen företagare, skapande yrkesperson eller i formell chefsposition.

Upplägget för coachning utgår från en analys av dina behov, mål och din yrkesroll. Samtalen har till avsikt att skapa en plats för gemensam reflektion som ger tankeutrymme och handlingskraft i nuet och inför framtiden.

Psykologiskt forum kan även erbjuda en helhetssyn på person-hälsa-produktivitet till personer i arbetslivet där livsbalans kontra yrkesutmaningar kan komma i konflikt på kort och lång sikt. Utmaningar kan kortsiktigt sporra fokus och produktivitet, men orsaka stress och problem som blockerar problemlösning, välbefinnande och produktivitet på lång sikt.

LÄS MER
 
 
 
 
 

LEG PSYKOLOG, FIL DR

MARIA SANDGREN

Min arbetsvardag har under åren bestått av tre delar; privatpraktik, forskning och undervisning. Att ha arbetat med så olika områden ger perspektiv och kunskap om vad det är att vara människa (individ, grupp, samhälle).

Min psykologexamen är från Uppsala universitet och jag öppnade min privatpraktik direkt efter examen. Jag disputerade senare vid Stockholms universitet.

Jag började arbeta med psykodynamisk terapi och har lagt till fler områden som kognition och emotioner. Ett fokus på relationer följer alltjämt med. Jag tänker mig också att människan befinner sig i ett socialt sammanhang som också påverkar t ex relationer, känslor, attityder och handling.  

På senare år har jag utbildat mig inom affektfokuserad terapi och tillämpar en varmare form av ISTDP (Intensive Short-Term Dynamic Therapy). Fördelen med affektfokuserad terapi är att terapin uppmärksammar emotioner och kroppsliga reaktioner på ett annat sätt än sedvanlig PDT-terapi och stärker förändringsprocesser.

LÄS MER

LEG PSYKOLOG, FIL DR

MARIA SANDGREN

Min arbetsvardag har under åren bestått av tre delar; privatpraktik, forskning och undervisning. Att ha arbetat med så olika områden ger perspektiv och kunskap om vad det är att vara människa (individ, grupp, samhälle).

Min psykologexamen är från Uppsala universitet och jag öppnade min privatpraktik direkt efter examen. Jag disputerade senare vid Stockholms universitet.

Jag började arbeta med psykodynamisk terapi och har lagt till fler områden som kognition och emotioner. Ett fokus på relationer följer alltjämt med. Jag tänker mig också att människan befinner sig i ett socialt sammanhang som också påverkar t ex relationer, känslor, attityder och handling.  

På senare år har jag utbildat mig inom affektfokuserad terapi och tillämpar en varmare form av ISTDP (Intensive Short-Term Dynamic Therapy). Fördelen med affektfokuserad terapi är att terapin uppmärksammar emotioner och kroppsliga reaktioner på ett annat sätt än sedvanlig PDT-terapi och stärker förändringsprocesser.

LÄS MER HÄR

 

Kontaktuppgifter

Mottagningsadress: Gamla stan (Trädgårdsgatan) och Södermalm (St. Paulsgatan) i centrala Stockholm.

Mobil:  +46 (0) 73 – 71 70 777

E-post: kontakt@psykologisktforum.se

Postadress: Psykologiskt forum Sverige AB,
Maria Sandgren, Karlaplan 5b, 114 60 Stockholm

 

 

Skriv direkt.

Kontaktuppgifter

Mottagningsadress: Gamla stan (Trädgårdsgatan) och Södermalm (St. Paulsgatan) i centrala Stockholm.

Mobil:  +46 (0) 73 – 71 70 777

E-post: kontakt@psykologisktforum.se

Postadress: Psykologiskt forum Sverige AB,
Maria Sandgren, Karlaplan 5b, 114 60 Stockholm

 

 

Skriv direkt.