PSYKOLOGISKT FORUM

- TERAPI - WEBINARIER - WORKSHOP -

PSYKOLOGISKT FORUM

- TERAPI - WORKSHOP - HANDLEDNING -

INGEN MÄNNISKA KAN ELLER SKA REDUCERAS TILL EN DIAGNOS ELLER DE PROBLEM MAN SÖKER FÖR

SÖKER DU TERAPI?

Jag arbetar med samtalsterapi och möter klienter i olika åldrar, med olika erfarenheter och kulturell bakgrund. De som söker terapi gör det av olika skäl. Vanliga skäl till att söka terapi är en önskan om att komma tillrätta med relationer, ångest, depression, självkritik, stressreaktioner och utmattning.

En del söker för personlig utveckling och vill utvecklas i sin yrkesroll eller vara mer kreativa. I mitt arbete utgår jag från affektfokuserad terapi (en varmare version av ISTDP).

LÄS MER
 
 

INGEN MÄNNISKA KAN ELLER SKA REDUCERAS TILL EN DIAGNOS ELLER DE PROBLEM MAN SÖKER FÖR

SÖKER DU TERAPI?

Jag arbetar med samtalsterapi och möter klienter i olika åldrar, med olika erfarenheter och kulturell bakgrund. De som söker terapi gör det av olika skäl. Vanliga skäl till att söka terapi är en önskan om att komma tillrätta med relationer, ångest, depression, självkritik, stressreaktioner och utmattning.

En del söker för personlig utveckling och vill utvecklas i sin yrkesroll eller vara mer kreativa. I mitt arbete utgår jag från affektfokuserad terapi (en varmare version av ISTDP).

LÄS MER

HJÄLPER TILL ATT FÅ PERSPEKTIV OCH RIKTNING

WEBINARIER & WORKSHOPS 

I dagsläget kan jag erbjuda webinarier och workshops kring tillit (relaterat till individ, grupp, livsloppet, arbetslivet, vård, samhället).

Jag kommer att presentera en serie webinarier om tillit ur psykologiskt perspektiv. Varje webinar utgår från ett tema t ex Tillit i terapier, arbetslivet eller i samhället.

Mer information finns på www.psykologisktperspektiv.se

 

HJÄLPER TILL ATT FÅ PERSPEKTIV OCH RIKTNING

WEBINARIER & WORKSHOPS 

I dagsläget kan jag erbjuda webinarier och workshops kring tillit (relaterat till individ, grupp, livsloppet, arbetslivet, vård, samhället).

Jag kommer att presentera en serie webinarier om tillit ur psykologiskt perspektiv. Varje webinar utgår från ett tema t ex Tillit i terapier, arbetslivet eller i samhället.

Mer information finns på www.psykologisktperspektiv.se

 

KREATIVITET ÄR DYRBAR OCH INTE SÅ LÄTTFÅNGAD

ÖNSKAR DU MER KREATIVITET?

Personer i kreativa yrken kan känna stark press på att prestera och de kan önska veta mer om hur de kan vara mer kreativa. Självkritiska tankar och låsningar kan ha tagit över, och de drar sig tillbaka från vad de önskar göra. Ibland kan det ske över en längre tid. Det kan vara svårt att veta hur att de kan bryta den onda cirkeln med negativa tankar och att inte kunna åstadkomma vad man önskar och t o m behöver göra.

Maria Sandgren erbjuder fördjupade samtal för att stärka den kreativa processen.

LÄS MER

LEG PSYKOLOG, FIL DR

MARIA SANDGREN

Min arbetsvardag har under åren bestått av tre delar; privatpraktik, forskning och undervisning. Att ha arbetat med så olika områden ger perspektiv och kunskap om vad det är att vara människa (individ, grupp, samhälle).

Min psykologexamen är från Uppsala universitet och jag öppnade min privatpraktik direkt efter examen. Jag disputerade senare vid Stockholms universitet.

Jag började arbeta med psykodynamisk terapi och har lagt till fler områden som kognition och emotioner. Ett fokus på relationer följer alltjämt med. Jag tänker mig också att människan befinner sig i ett socialt sammanhang som också påverkar t ex relationer, känslor, attityder och handling.  

På senare år har jag utbildat mig inom affektfokuserad terapi och tillämpar en varmare form av ISTDP (Intensive Short-Term Dynamic Therapy). Fördelen med affektfokuserad terapi är att terapin uppmärksammar emotioner och kroppsliga reaktioner på ett annat sätt än sedvanlig PDT-terapi och stärker förändringsprocesser.

LÄS MER
 
 
 
 
 

KREATIVITET ÄR DYRBAR OCH INTE SÅ LÄTTFÅNGAD

ÖNSKAR DU MER KREATIVITET?

Personer i kreativa yrken kan känna stark press på att prestera och de kan önska veta mer om hur de kan vara mer kreativa. Självkritiska tankar och låsningar kan ha tagit över, och de drar sig tillbaka från vad de önskar göra. Ibland kan det ske över en längre tid. Det kan vara svårt att veta hur att de kan bryta den onda cirkeln med negativa tankar och att inte kunna åstadkomma vad man önskar och t o m behöver göra.

Maria Sandgren erbjuder fördjupade samtal för att stärka den kreativa processen.

 

LÄS MER HÄR

 

LEG PSYKOLOG, FIL DR

MARIA SANDGREN

Min arbetsvardag har under åren bestått av tre delar; privatpraktik, forskning och undervisning. Att ha arbetat med så olika områden ger perspektiv och kunskap om vad det är att vara människa (individ, grupp, samhälle).

Min psykologexamen är från Uppsala universitet och jag öppnade min privatpraktik direkt efter examen. Jag disputerade senare vid Stockholms universitet.

Jag började arbeta med psykodynamisk terapi och har lagt till fler områden som kognition och emotioner. Ett fokus på relationer följer alltjämt med. Jag tänker mig också att människan befinner sig i ett socialt sammanhang som också påverkar t ex relationer, känslor, attityder och handling.  

På senare år har jag utbildat mig inom affektfokuserad terapi och tillämpar en varmare form av ISTDP (Intensive Short-Term Dynamic Therapy). Fördelen med affektfokuserad terapi är att terapin uppmärksammar emotioner och kroppsliga reaktioner på ett annat sätt än sedvanlig PDT-terapi och stärker förändringsprocesser.

LÄS MER HÄR

 

Kontaktuppgifter

Mottagningsadress: Gamla stan (Trädgårdsgatan) och Södermalm (St. Paulsgatan) i centrala Stockholm.

Mobil:  +46 (0) 73 – 71 70 777

E-post: kontakt@psykologisktforum.se

Postadress: Psykologiskt forum Sverige AB,
Maria Sandgren, Karlaplan 5b, 114 60 Stockholm

 

 

Skriv direkt.

  Kontaktuppgifter

  Mottagningsadress: Gamla stan (Trädgårdsgatan) och Södermalm (St. Paulsgatan) i centrala Stockholm.

  Mobil:  +46 (0) 73 – 71 70 777

  E-post: kontakt@psykologisktforum.se

  Postadress: Psykologiskt forum Sverige AB,
  Maria Sandgren, Karlaplan 5b, 114 60 Stockholm

   

   

  Skriv direkt.