PSYKOLOGISKT FORUM

- TERAPI - WORKSHOP - HANDLEDNING -

LEG PSYKOLOG, FIL DR I PSYKOLOGI

MARIA SANDGREN

Min arbetsvardag har under åren bestått av tre delar; privatpraktik, forskning och undervisning. Att ha arbetat med så olika områden ger perspektiv och kunskap om vad det är att vara människa (individ, grupp, samhälle).

Min psykologexamen är från Uppsala universitet och jag öppnade min privatpraktik direkt efter examen. Jag disputerade senare vid Stockholms universitet.

Jag började arbeta med psykodynamisk terapi och har lagt till fler områden som kognition och emotioner. Ett fokus på relationer följer alltjämt med. Jag tänker mig också att människan befinner sig i ett socialt sammanhang som också påverkar t ex relationer, känslor, attityder och handling. Senare har jag utbildat mig inom affektfokuserad terapi och tillämpar en varmare form av ISTDP (Intensive Short-Term Dynamic Therapy).

Jag arbetar också som forskare och ett stort intresse för psykologi. Håller mig uppdaterad med klinisk psykologi (speciellt om ISTDP), lärande, emotioner och relaterade områden för mitt arbete som terapeut, utbildare och bloggare. Har undervisat och planerat utbildning på högskola och universitet inom flertalet områden i psykologi: emotion, socialpsykologi, livsloppet, kognition, personlighet, arbets- och organisationspsykologi, vetenskapsmetodik, kreativitetens psykologi, politisk psykologi m m.

LEG PSYKOLOG, FIL DR I PSYKOLOGI
MARIA SANDGREN

Utbildningar 

Leg psykolog, psykologexamen från Uppsala universitet (1997) med inriktning psykodynamisk terapi.

Fil dr i psykologi, Stockholms universitet (2005) med en avhandling om faktorer bakom professionell utveckling (välbefinnande, personlighet, lärande och prestation) inom musik. Utmärkelse för bästa doktorsavhandling, Psykologiska institutionen, Stockholms universitet.

Deltog i den första ISTDP (Intensive Short-Term Dynamic therapy) core utbildning (2012-2015) i Sverige med professor Allan Abbas, Kanada, och MSW Jon Frederickson, USA, och senare följt upp med ISTDP avancerad utbildning (2021-2022) med professor Allan Abbas och fil dr, klinisk psykolog Joel Town, Kanada.

Diverse kurser i franska och tyska (i Sverige och utomlands), drama/teater/film, högskolepedagogik, grupprocesser, rösten, konstnärligt projekt m m på Stockholm universitet, Umeå universitet, Karolinska institutet och Göteborgs universitet.

Forskning

Min forskning handlar om socialpsykologi (attityder, jämställdhet, politisk orientering), arbetspsykologi (interpersonella konflikter i arbetslivet) och musikpsykologi (välbefinnande, körsång, äldre, konstnärlig utveckling). Affilierad forskare vid Mälardalens universitet 

I mitt företag Psykologiskt forum Sverige AB arbetar jag som privatpraktiserande psykolog och erbjuder utbildning till yrkesverksamma som arbetar med samtal.

Min hemsida för privatpersoner som söker terapi är Psykologiskt forum 

Min hemsida för verksamheter och yrkesverksamma inom vårdyrken, HR och liknande som önskar handledning, workshops och föreläsningar är Psykologiskt perspektiv  och på engelska Thinking about therapy  och bloggen Thinking about therapy 

Psykologiskt forum

+46 (0) 73 – 71 70 777
kontakt@psykologisktforum.se