PSYKOLOGISKT FORUM

- TERAPI - WORKSHOP - HANDLEDNING -

FAQ

 

Finns lediga tider? Dagtid, kvällstid? 

Lediga tider finns på dagtid måndag-fredag och mer sällan på kvällstid.

 

Hur lång är en terapisession?

Hos mig är en session 50 minuter. Det allra första bokade samtalet är 90 minuter (1.5 timmar). En del bokar 75 minuter eller dubbeltimmar när de vill arbeta mer fördjupat.

 

Behöver man välja mellan samtal online och på mottagningen?

Det går bra att ha samtal endast online eller endast på mottagningen, och det går att växla däremellan. Möjligheten till samtal online är en tillgång för terapin, inte ett hinder. Samtal online och på mottagningen kan bokas på måndag-torsdag dagtid, och fredagar endast online.

 

Upplägg av terapin?

De flesta terapier är en korttidsterapi eller längre. I en korttidsterapi träffas klienten och jag 1 g/v under cirka 12-15 veckor (korttidsterapi). Andra klienter önskar att det ska vara mer öppet eller över längre tid, och då har vi en överenskommelse om det.

De flesta terapier är en korttidsterapi eller längre. I en korttidsterapi träffas klienten och jag 1 g/v under cirka 12-15 veckor (korttidsterapi). Andra klienter önskar att det ska vara mer öppet eller över längre tid, och då har vi en överenskommelse om det.

Ibland önskar klienter boka blockterapi (2-3 timmars samtal under några dagar) då de inte är boende i Stockholm eller är ofta på resande fot.

 

Vilken inriktning har du?

Jag arbetar med en bas i psykodynamisk och affektfokuserad terapi (ISTDP) och har även integrerat andra perspektiv från kognition och beteendevetenskap. Jag lägger även vikt vid de sammanhang som klienter vuxit upp och lever i. Livsstilar, normer och värderingar skiljer sig mellan sammanhang, kulturer, generationer och över tid.

 

Terapi på andra språk än svenska? 

Jag har terapier på engelska och även tyska. Jag förstår franska väl men talar inte flytande, tyvärr.

 

Individualterapi? Parterapi? 

Jag träffar klienter för individualterapi. Vid förfrågningar om parterapi rekommenderar jag att kontakta kollegor med utbildning i par- eller familjeterapi.

 

Återkommer klienter efter avslutad terapi? 

Ja, det händer att de återkommer. De är välkomna. Det är väldigt givande att då se hur lätt det kan vara att plocka upp tråden från tidigare terapi, och se hur snabbt klient och jag kan arbeta i riktning för vad hen önskar hjälp med.

 

Finns det någon fråga som sällan ställs men som är viktig? 

Ja, det finns en fråga. Frågan handlar också om upplägg av terapi.

Det handlar om att terapier har en början, en genomarbetning och en avslutande fas, om terapin ska kunna ge så gott resultat som möjligt.

För mig är det en skillnad i en terapi där klient och jag som psykolog hållit oss till ett upplägg och med tydlig avsikt (klienten önskar hjälp med specifika problem och utmaningar) och en terapi där samtalen är mer tillfälligt bokade.

Med bearbetning menar jag att terapeut och klient arbetar gemensamt och kontinuerligt med vad klienten önskar få hjälp med. Det kan vara bearbetning av problem eller trauma eller mer som ett slags förändringsarbete. Då blir en avslutande fas väldigt viktigt. I den avslutande fasen får förändringarna mer rötter, kan man säga, och blir mer grundade för framtiden.

Nuförtiden är det lätt hänt att terapier liksom annat kan bokas och avbokas, att terapin och jag ska finnas tillgängliga när klienten känner att hen behöver. Ifall en terapi inte ges chansen att ha en början, genombearbetning och avslut, så är min erfarenhet att klienten har fått mindre nytta av samtalen – just för att detta upplägg med tillfälliga bokningar inte kan erbjuda mer förändring än så.

Jag tänker att samma princip gäller för alla situationer där man önskar att förändring ska ske: man behöver göra det (terapin eller annat) regelbundet, under en viss tid och med engagemang. Det kan handla om en korttidsterapi, en längre terapi och en blockterapi (kan även innehålla uppföljande samtal).

Ibland ges inte möjligt att boka en terapi med dessa tre faser, och då kommer klient och jag överens om att förhålla oss till detta, och vi gör så gott vi kan givet omständigheterna (som vi också pratar om utan att bli offer för dem). Då kan ett sådant upplägg fungera alldeles tillräckligt bra.

Välkommen att boka ett samtal!

Psykologiskt forum

+46 (0) 73 – 71 70 777
kontakt@psykologisktforum.se