PSYKOLOGISKT FORUM

- TERAPI - WORKSHOP - HANDLEDNING -

FAQ

 

Finns lediga tider? Dagtid, kvällstid? 

Lediga tider finns på dagtid måndag-fredag och mer sällan på kvällstid.

 

Hur lång är en terapisession?

Det allra första bokade samtalet är 90 minuter (1.5 timmar) och därefter är ett terapisamtal 50 min. En del bokar 75 minuter eller dubbeltimmar när de vill arbeta mer fördjupat.

 

Behöver man välja mellan samtal online och på mottagningen?

Det går bra att ha samtal endast online eller endast på mottagningen, och det går att växla däremellan. Möjligheten till samtal online är en tillgång för terapin, inte ett hinder. Samtal online och på mottagningen kan bokas på måndag-torsdag dagtid, och fredagar endast online.

 

Upplägg av terapin?

De flesta terapier är en korttidsterapi eller längre. I en korttidsterapi träffas klienten och jag 1 g/v under cirka 12-16 veckor. Andra klienter önskar att det ska vara mer öppet, och då har vi en överenskommelse om det.

Ibland önskar klienter boka blockterapi (2-3 timmars samtal under några dagar) då de inte är boende i Stockholm eller är förhindrade att boka en korttidsterapi. Blockterapi är också ett alternativ för dem som önskar arbeta fokuserad på ett avgränsat problem.

 

Vilken inriktning har du?

Jag arbetar med en bas i psykodynamisk och affektfokuserad terapi (ISTDP) och har även integrerat andra perspektiv från kognition och beteendevetenskap. Jag lägger även vikt vid de sammanhang som klienter vuxit upp och lever i. Livsstilar, normer och värderingar skiljer sig mellan sammanhang, kulturer, generationer och över tid.

 

Terapi på andra språk än svenska? 

Jag har terapier på engelska och även tyska. Jag förstår franska väl men talar inte flytande, tyvärr.

 

Individualterapi? Parterapi? 

Jag träffar klienter för individualterapi. Vid förfrågningar om parterapi rekommenderar jag att kontakta kollegor med utbildning i par- eller familjeterapi.

 

Återkommer klienter efter avslutad terapi? 

Ja, det händer att de återkommer. De är välkomna. Det är väldigt givande att då se hur lätt det kan vara att plocka upp tråden från tidigare terapi, och se hur snabbt klient och jag kan arbeta i riktning för vad hen önskar hjälp med.

 

 

Psykologiskt forum

+46 (0) 73 – 71 70 777
kontakt@psykologisktforum.se