PSYKOLOGISKT FORUM

- TERAPI - WORKSHOP - HANDLEDNING -

MER NÄRVARO I RELATIONER

Individualterapi för relationsproblem

Välkommen att boka ett samtal där vi pratar igenom om vad du önskar hjälp med. Jag är leg psykolog och träffar klienter på mottagning i centrala Stockholm (Östermalm) och online. Du kan få hjälp med relationsproblem av olika slag. Jag har mångårig erfarenhet som terapeut och erbjuder fördjupande samtal (individualterapi) där du får förståelse för dig själv, perspektiv och förändring.

Om relationsproblem

Vad klienter önskar hjälp i sina relationer är olika. De kan söka individualterapi för att komma tillrätta med problem i nuvarande relationer (partner, barn, föräldrar, släkt, vänner, på fritiden, i arbetet) eller vilja kunna skapa bättre relationer i framtiden. Det kan även handla om tidigare relationer och erfarenheter som fortfarande påverkar livs- och relationskvalitet i dagsläget.

Klienter kan berätta om att de drar sig ur relationer och närhet fast de inte önskar göra så med personer som de vill vara med. Andra gånger kan de berätta om att de överanpassar sig automatiskt till andras förväntningar ibland i smått, ibland i stort. De kan berätta om inre krav på att vara på ett visst och att det då ska bli bättre i en relation. Det kan också finnas av alla förhållningssätten i relationerna.

En annan orsak till att söka terapi är att man blir ofta arg eller missnöjd och då stöter ifrån sig andra. Andra söker samtal för att de inte drar sig ur relationer som påverkar deras välmående negativt.

Orsaker till relationsproblem

Orsakerna till utmaningar i relationer kan också variera. Dåliga erfarenheter av relationer kan ligga bakom. Ofta har man lärt sig att relationer inte är trygga och på olika sätt försökt hantera det.

Det kan finnas relationell otrygghet och trauma från uppväxten och skola. Det kan finnas erfarenheter av senare datum och då från erfarenheter från utbildning, fritid och arbetslivet som påverkar. Även svåra händelser i nära relationer kan ge spår.

Relationer & individualterapi

I samtalen utgår vi vad du önskar hjälp med och hur du kan komma vidare utmaningar i relationer. I samtalen finns också en öppenhet för andra områden där du önskar förändring.

De som vänder sig till mig kan ha erfarenheter av tidigare terapier där de känner att de lärt sig mycket om sig själva och relationer (’tänka och veta’’), men utmaningarna kan finnas kvar. Det är en stor skillnad mellan att kunna beskriva problemen och att uppleva drivkraften bakom att lyckas göra något åt problemen.

I affektfokuserad terapi, som jag arbetar med, upptäcker klienterna just skillnaden mellan att ’tänka och veta’ en hel del om relationer, och att ’känna och veta’ om emotionella processer som mer konkret ger energi och kraft att agera och därmed förändringar till det bättre i relationer. De upptäcker också mer om sig själv och andra på ett mellanmänskligt plan (relationer, emotioner).

Ibland är fokus i terapin helt och hållet på relationella och emotionella processer enligt ISTDP. Min erfarenhet är att ISTDP-terapi hjälper mer än ett mer kognitivt-beteendeinriktat upplägg, men det går bra att kombinera. Upplägget beror på vad klienten önskar komma tillrätta med och vad som behövs för att förändring ska ske.

 

 

 

Psykologiskt forum

+46 (0) 73 – 71 70 777
kontakt@psykologisktforum.se