PSYKOLOGISKT FORUM

- TERAPI - WORKSHOP - HANDLEDNING -

MER NÄRVARO I RELATIONER

Individualterapi för relationsproblem

Välkommen att boka ett samtal där vi pratar igenom om vad du önskar hjälp med. Jag är leg psykolog och träffar klienter på mottagning i Stockholm (Östermalm, Gamla stan) och online. Du kan få hjälp med relationsproblem av olika slag. Jag har mångårig erfarenhet som terapeut och erbjuder fördjupande samtal (individualterapi) där du får förståelse för dig själv, perspektiv och förändring.

Om relationsproblem

Vad klienter önskar hjälp i sina relationer är olika. De kan söka individualterapi för att komma tillrätta med problem i nuvarande relationer (partner, barn, föräldrar, släkt, vänner, på fritiden, i arbetet) eller vilja kunna skapa bättre relationer i framtiden. Det kan även handla om tidigare relationer och erfarenheter som fortfarande påverkar livs- och relationskvalitet i dagsläget.

Klienter kan berätta om att de drar sig ur relationer och närhet fast de inte önskar göra så med personer som de vill vara med. Andra gånger kan de berätta om att de överanpassar sig automatiskt till andras förväntningar ibland i smått, ibland i stort. De kan berätta om inre krav på att vara på ett visst och att det då ska bli bättre i en relation. Det kan också finnas av alla förhållningssätten i relationerna.

En annan orsak till att söka terapi är att man blir ofta arg eller missnöjd och då stöter ifrån sig andra. Andra söker samtal för att de inte drar sig ur relationer som påverkar deras välmående negativt.

Orsaker till relationsproblem

Orsakerna till utmaningar i relationer kan också variera. Dåliga erfarenheter av relationer kan ligga bakom. Ofta har man lärt sig att relationer inte är trygga och på olika sätt försökt hantera det. 

Det kan finnas relationell otrygghet och trauma från uppväxten och skola. Det kan finnas erfarenheter av senare datum och då från erfarenheter från utbildning, fritid och arbetslivet som påverkar. Även svåra händelser i nära relationer kan ge spår.

Relationer & individualterapi

Klienten och jag brukar främst arbeta utifrån ett ISTDP-upplägg med fokus på relationella och emotionella processer. I denna terapi görs skillnad mellan att ’tänka och veta’ en hel del om relationer och sig själv, och att ’känna och veta’ om emotionella och relationella processer som mer konkret kan minska problem i relationer.

De som vänder sig till mig kan ha erfarenheter av tidigare terapier där de känner att de lärt sig mycket (’tänka och veta’’) om sig själva och problemen, men symtom finns kvar.

I ISTDP terapi utgår vi ifrån vad du önskar hjälp med för komma tillrätta med relationer och hur undvikande av känslor och behov sker. I stora drag kan man säga att där symtom med ångest finns, kommer det emotionella systemet (känslor) i skymundan. Det innebär att besvär med depression kommer att minska när man blir mer närvarande i sina känslor och behov d v s att man upplever dem på ett fördjupat sätt. I samtalen omfattas självklart även livssituationen och vilka önskemål klienten har.

Ibland arbetar klient och jag med ett upplägg där fokus i stort sett helt och hållet på relationella och emotionella processer enligt ISTDP. Andra gånger arbetar vi utifrån en kombination med ISTDP och samtal utifrån att söka förståelse och kunskap eller ett mer kognitivt-beteendeinriktat upplägg. Upplägget beror på vad klienten önskar komma tillrätta med och vad som behövs för att förändring ska ske.

Välkommen att boka ett samtal!

Söker du terapi?

Maria Sandgren
Leg psykolog, Stockholm
Mottagning på Östermalm och i Gamla stan

Välkommen att boka ett samtal där vi pratar igenom om vad du önskar hjälp med. Jag är leg psykolog och träffar klienter på mottagning i Stockholm (Östermalm, Gamla stan) och online. Du kan få hjälp med relationer, ångest, depression, andra problem och utmaningar. Jag erbjuder fördjupande samtal (individualterapi) där du kan få perspektiv och förståelse för dig själv och även förändring.

Psykologiskt forum

+46 (0) 73 – 71 70 777
kontakt@psykologisktforum.se