PSYKOLOGISKT FORUM

- TERAPI - WORKSHOP - HANDLEDNING -

DYNMAISK OCH KLARGÖRANDE TERAPI

Om affektfokuserad terapi (ISTDP)

I denna terapi-inriktning arbetar jag och klienten tillsammans och aktivt kring klientens önskan om förändring.

En viktig del av terapi är att närma sig de känslor som fått alltför begränsat utrymme i livet och nu hindrar till exempel närhet, känna sig närvarande, vara handlingskraftig och vital, känna välbefinnande och kreativitet i livet.

Jag arbetar med en varmare version av ISTDP (Intensive Short-term Dynamic Therapy, en affektfokuserad terapi) där fokus mer på positiva processer och erfarenhter ingår än vad ISTDP-terapi generellt brukar vara. Vi psykologer och terapeuter lär oss mycket om psykopatologi och desto mindre om mer konstruktiva faktorer och processer som faktiskt finns sida vid sida med sidor med de problem en person önskar komma tillrätta med.

I terapirummet eller online

Terapeuten är lyssnar och söker förstå tillsammans med klienten vad för slags erfarenheter, tankesätt och invanda sätt som är styrkor och vad som kan ligga i vägen för att förändring ska kunna ske. Klienten strävar efter att vara öppen och undersökande, precis som terapeuten.

Terapeut och klient arbetar gemensamt och aktivt för att klienten ska kunna få det bättre (till exempel hälsa, relationer, vardag, arbete). De noterar vad som händer när förbättring sker och sätter ord på vad som gett styrfart, och vilka insikter och förändringar som sker. De uppmärksammar också vad som händer när klienten upplever mer utmaning i terapin och. De är båda intresserade av förändring och utveckling så de uppmärksammar ifall terapin står mer still eller missförstånd har uppstått.

ISTDP-terapi är en välbeforskad terapiform. Här en länk till en sammanfattande vetenskaplig studie. Denna forskning visar att ISTDP som terapiform passar vid psykologiska problem (ångest, depression), missbruk, osjälvständighet, kroppsliga problem (huvudvärk, annan smärta, yrsel, illamående, magproblem) m m. I studier om ISTDP har både kort- och långvarig problematik behandlats med gott resultat hos vuxna.

Välkommen att boka ett samtal!

 

Söker du terapi?

Maria Sandgren
Leg psykolog, Stockholm
Mottagning på Östermalm och i Gamla stan

Välkommen att boka ett samtal där vi pratar igenom om vad du önskar hjälp med. Jag är leg psykolog och träffar klienter på mottagning i Stockholm (Östermalm, Gamla stan) och online. Du kan få hjälp med relationer, ångest, depression, andra problem och utmaningar. Jag erbjuder fördjupande samtal (individualterapi) där du kan få perspektiv och förståelse för dig själv och även förändring.

Psykologiskt forum

+46 (0) 73 – 71 70 777
kontakt@psykologisktforum.se