PSYKOLOGISKT FORUM

- TERAPI - WORKSHOP - HANDLEDNING -

DYNMAISK OCH KLARGÖRANDE TERAPI

Varför behövs terapi 

I samtalen finns en potential att se saker och ting från fler perspektiv och undersöka hinder och möjligheter. Samtalen i terapi har som främsta mål att du ska vara med om en förändring mot mer välmående i önskad riktning. I ett öppet och fördjupat samtal är det lättare att bearbeta och se fler vinklingar i områden där problem och stagnation finns.

Om affektfokuserad terapi (ISTDP)

Jag arbetar med affektfokuserad terapi enligt ISTDP (Intensive Short-term Dynamic Therapy) där jag och klienten arbetar tillsammans och aktivt kring klientens önskan om förändring.

En viktig del av terapi är att närma sig de känslor som fått alltför begränsat utrymme i livet och nu hindrar till exempel närhet, känna sig närvarande, vara handlingskraftig och vital, känna välbefinnande och kreativitet i livet.

Jag arbetar med en version av ISTDP (Intensive Short-term Dynamic Therapy, en affektfokuserad terapi) där fokus mer på positiva processer och erfarenheter ingår än vad ISTDP-terapi generellt brukar vara. Vi psykologer lär oss mycket om psykopatologi och desto mindre om mer konstruktiva faktorer och processer som faktiskt finns sida vid sida med problem och utmaningar som klienter önskar komma tillrätta med.

I terapirummet och online 

Jag som terapeut lyssnar och söker förstå tillsammans med klienten vad för slags erfarenheter, tankesätt och invanda sätt som är styrkor och vad som kan ligga i vägen för att förändring ska kunna ske. Både klienten och jag strävar efter att vara öppen och undersökande för att förändring ska ske.

Vi arbetar gemensamt och aktivt för att klienten ska kunna få det bättre (till exempel hälsa, relationer, vardag, arbete). Klienterna lägger märke till när förbättring sker och sätter ord på vad som gett styrfart, och vilka insikter och förändringar som följer. De uppmärksammar också hinder och utmaning i terapin och i livet. Klienten och jag är intresserade av förändring och utveckling så vi uppmärksammar ifall terapin står mer still eller ifall missförstånd har uppstått.

Forskning om ISTDP

ISTDP-terapi är en välbeforskad terapiform, se vetenskapliga studier t ex Abbas et al. (2012) och Lilliengren et al. (2016). Studier visar att ISTDP passar vid ångest, depression, relationer, osjälvständighet, kroppsliga problem (smärta av olika slag, yrsel, magproblem) m m. I studier om ISTDP har både kort- och långvariga problem behandlats med gott resultat.

 

 

 

Psykologiskt forum

+46 (0) 73 – 71 70 777
kontakt@psykologisktforum.se