PSYKOLOGISKT FORUM

- TERAPI - WORKSHOP - HANDLEDNING -

Föreläsningar & workshops 

Är du och din verksamhet intresserade av föreläsningar och workshops om interpersonella relationer på arbetet, hör av dig till Psykologiskt forum. Maria Sandgren, leg psykolog, fil dr, forskare, bloggar och utbildar om vikten av social connectedness och en gemensam verklighet – allt baserat på psykologisk forskning.

För dig som arbetar med fördjupande samtal i terapi. Jag arbetar med utbildning, webinars, workshops och handledning. Klicka gärna här för att veta mer:

Om relationer på arbetet

Kärnan i alla föreläsningar och workshops är att visa på vikten av social connectedness och ett behov av att skapa en gemensam verklighet (”shared reality”) för människor. Social connectedness och en gemensam verklighet är psykologiska begrepp och handlar om hur människor uppfattar relationer, och hur de skapar och delar uppfattningar om andras inre tillstånd (känslor och åsikter om världen omkring dem). Att uttrycka dessa uppfattningar till andra skapar sociala band och mening.

Föredragen handlar om social connectedness och en gemensam verklighet inom områdena:

I terapeutiska relationer (om terapeut och klient)
I relationer på arbetet (om sexuella trakasserier och genusbaserad åtskillnad)

Föreläsningar och workshops tar upp hur social connectedness och en gemensam verklighet kan bidra till hälsa, välbefinnande och utveckling och visar även på vilka konsekvenserna kan vara bli vid brist på social connectedness och en gemensam verklighet.

Maria Sandgren kommer att lägga upp korta introduktioner om terapeutiskt arbete och genusbaserad diskriminering – utifrån psykologin om social connectedness, en gemensam realitet och humanism. Mer information om framtida kurser och webinars kommer att läggas upp här. Var vänlig och återkom i början av september.

Om du önskar kurser specifikt designade för din organisation, mejla och diskutera med Maria på Psykologiskt forum. Språket på utbildningarna kan vara svenska eller engelska.

Alla presentationer och kurser kommer att visa på nyttan av att integrera psykologisk forskning i arbetet.

Maria bloggar om affekt-fokuserad terapi (på engelska) Thinking about Therapy, klicka på länken för att få nyhetsbrevet. Nyckelord för bloggen är social connectedness, tillhörighet och speciellt humanism från ett psykologiskt perspektiv.

Välkommen att höra av dig till Psykologiskt forum!

 

 

 

Psykologiskt forum

+46 (0) 73 – 71 70 777
kontakt@psykologisktforum.se