PSYKOLOGISKT FORUM

- TERAPI - WORKSHOP - HANDLEDNING -

MER VITALITET PÅ INSIDAN OCH I LIVET

Hjälp med ångest – Terapi i Stockholm

Välkommen att boka ett samtal där vi pratar igenom om vad du önskar hjälp med. Jag är leg psykolog och träffar klienter på mottagning i centrala Stockholm (Östermalm) och online. Du kan få hjälp med ångest till exempel oro, panikångest, social fobi, ångestattacker, generaliserat ångestsyndrom. Jag erbjuder fördjupande samtal (individualterapi) där du får förståelse för dig själv, perspektiv och förändring.

Om ångest

Symtom med ångest kan ta sig många olika uttryck. Symtomen kan vara lättare och tyngre, och de kan ha funnits en kortare eller längre tid.

Ångest är en automatisk reaktion på hot av något slag, och upplevelsen av ångest består av tankar, kroppsliga reaktioner och beteenden. Det är inte nödvändigt att det finns en yttre stressor eller hot för att ångest ska uppstå.

Symtomen kan vara negativa tankar, övertänkande, pressande ångest på insidan, lågt egenvärde, hjärtklappning, muskelspänning, rastlöshet m m och kan leda till att det är svårt att uppleva glädje och lugn. Ibland uppstår svårigheter i relationer, i vardag, fritid och arbete förutom det omedelbara lidandet som ångesten orsakar.

Orsaker till ångest

Orsakerna till ångest kan också variera. Yttre stressorer i nuläget kan ha utlöst ångest och depression till exempel stress av olika slag, skilsmässa, förlust, olycka, sjukdom, trauma. Det kan finnas trauma och försummelse under uppväxten eller i vuxenlivet. Vid utmattning och långvarig stress brukar även ångest, ibland även depression, finnas med.

Ångest kan även ha uppstått när man inte har lärt sig att vägledas av känslolivet och behov (utan istället lärt sig att lägga känslor och egna behov åt sidan). Att inte ha tagit känslor och egna behov på allvar kan orsaka ångest på kort och lång sikt.

Ångest & individualterapi

I samtalen utgår vi ifrån vad du önskar hjälp med och hur ångesten kan minska. I samtalen finns också en öppenhet för andra områden där du önskar komma vidare.

De som vänder sig till mig kan ha erfarenheter av tidigare terapier där de känner att de lärt sig mycket om sig själva och ångestproblemen (’tänka och veta’’), men symtom kan finnas kvar. Det är en stor skillnad mellan att kunna beskriva problemen och att uppleva drivkraften bakom att lyckas göra något åt problemen.

I affektfokuserad terapi, som jag arbetar med, brukar klienterna upptäcka just skillnaden mellan att ’tänka och veta’ en hel del om ångest, och att ’känna och veta’ om emotionella processer som mer konkret ger energi och kraft att agera och därmed minskar ångest och depression.

Ibland är fokus i terapin helt och hållet på relationella och emotionella processer enligt ISTDP. Min erfarenhet är att ISTDP-terapi hjälper mer än ett mer kognitivt-beteendeinriktat upplägg, men det går bra att kombinera. Upplägget beror på vad klienten önskar komma tillrätta med och vad som behövs för att förändring ska ske.

 

 

 

Psykologiskt forum

+46 (0) 73 – 71 70 777
kontakt@psykologisktforum.se