PSYKOLOGISKT FORUM

- TERAPI - WORKSHOP - HANDLEDNING -

MER VITALITET PÅ INSIDAN OCH I LIVET

Hjälp med depression – Terapi i Stockholm

Välkommen att boka ett samtal där vi pratar igenom om vad du önskar hjälp med. Jag är leg psykolog och träffar klienter på mottagning i centrala Stockholm (Östermalm) och online. Du kan få hjälp med depression och även den ångest som brukar ingå. Jag erbjuder fördjupande samtal (individualterapi) där du får förståelse för dig själv, perspektiv och förändring.

Om depression

Depression kan ta sig olika uttryck. Symtomen kan vara lättare och tyngre och ha funnits en kortare eller längre tid.

Symtomen kan vara negativa tankar, ältande, tomhet, lågt egenvärde, alltför få stunder med glädje och upplevelse av mening, och till det yttre att känna att det är svårt att delta i vardag, fritid och arbete. Vid depression brukar även ångest finnas med som en följeslagare. Livskvaliteten är påverkad.

Orsaker till depression

Orsakerna till depression kan också variera. Yttre stressorer i nuläget kan ha utlöst depression till exempel skilsmässa, förlust, olycka, sjukdom, trauma. Det kan finnas trauma och försummelse under uppväxten eller i vuxenlivet. Även att inte ha lärt sig att inte koppla sina upplevelser till känslolivet (undvika, lägga känslor och egna behov åt sidan) och låta bli ta känslor och behov på allvar kan orsaka ångest på kort och lång sikt.

Depression & individualterapi

I samtalen utgår vi ifrån vad du önskar hjälp med och hur depressiva besvär kan minska. I samtalen finns också en öppenhet för andra områden där du önskar komma vidare.

De som vänder sig till mig kan ha erfarenheter av tidigare terapier där de känner att de lärt sig mycket om sig själva och depression (’tänka och veta’’), men symtom kan finnas kvar. Det är en stor skillnad mellan att kunna beskriva problemen och att uppleva drivkraften bakom att lyckas göra något åt problemen.

I affektfokuserad terapi, som jag arbetar med, brukar klienterna upptäcka just skillnaden mellan att ’tänka och veta’ en hel del om depression, och att ’känna och veta’ om emotionella processer som mer konkret ger energi och kraft att agera och därmed minskar depression.

Ibland är fokus i terapin helt och hållet på relationella och emotionella processer enligt ISTDP. Min erfarenhet är att ISTDP-terapi hjälper mer än ett mer kognitivt-beteendeinriktat upplägg, men det går bra att kombinera. Upplägget beror på vad klienten önskar komma tillrätta med och vad som behövs för att förändring ska ske.

 

 

 

Psykologiskt forum

+46 (0) 73 – 71 70 777
kontakt@psykologisktforum.se