PSYKOLOGISKT FORUM

- TERAPI - WORKSHOP - HANDLEDNING -

MER VITALITET PÅ INSIDAN OCH I LIVET

Hjälp med depression – Terapi i Stockholm

Välkommen att boka ett samtal där vi pratar igenom om vad du önskar hjälp med. Jag är leg psykolog och träffar klienter på mottagning i Stockholm (Östermalm, Gamla stan) och online. Du kan få hjälp med depression och även den ångest som brukar ingå. Jag erbjuder fördjupande samtal (individualterapi) där du får förståelse för dig själv, perspektiv och förändring.

Om depression

Depression kan ta sig många olika uttryck. Symtomen kan vara lättare och tyngre och ha funnits en kortare eller längre tid.

Symtomen kan vara negativa tankar, ältande, tomhet, lågt egenvärde, alltför få stunder med glädje och upplevelse av mening, och till det yttre att känna att det är svårt att delta i vardag, fritid och arbete. Vid depression så finns även ångest som en följeslagare. Livskvaliteten är påverkad.

Orsaker till depression

Orsakerna till depression kan också variera. Yttre stressorer i nuläget kan ha utlöst depression till exempel skilsmässa, förlust, olycka, sjukdom, trauma. Det kan finnas trauma och försummelse under uppväxten eller i vuxenlivet. Även att inte ha lärt sig att inte koppla sina upplevelser till känslolivet (undvika, lägga känslor och egna behov åt sidan) och låta bli ta känslor och behov på allvar kan orsaka ångest på kort och lång sikt.

Depression & individualterapi

Jag arbetar med affektfokuserad (ISTDP) terapi som gör skillnad mellan att ’tänka och veta’ en hel del om depression och att ’känna och veta’ om emotionella processer som mer konkret kan minska ångest och depression.

De som vänder sig till mig kan ha erfarenheter av tidigare terapier där de känner att de lärt sig mycket (’tänka och veta’’) om sig själva och depressionsproblemen, men symtom finns kvar.

I affektfokuserad terapi utgår vi ifrån vad du önskar hjälp med för depressionen och hur undvikande av känslor och behov sker. I stora drag kan man säga att där symtom med depression finns, kommer det emotionella systemet (känslor och behov) i skymundan. Det innebär att besvär med depression kommer att minska när man blir mer närvarande i sina känslor och behov d v s att man upplever dem på ett fördjupat sätt. I samtalen omfattas självklart även livssituationen och vilka önskemål klienten har.

Ibland arbetar klient och jag med ett upplägg där fokus i stort sett helt och hållet på relationella och emotionella processer enligt ISTDP. Andra gånger arbetar vi utifrån en kombination med ISTDP och samtal utifrån att söka förståelse och kunskap eller ett mer kognitivt-beteendeinriktat upplägg. Upplägget beror på vad klienten önskar komma tillrätta med och vad som behövs för att förändring ska ske.

Välkommen att boka ett samtal!

Söker du terapi?

Maria Sandgren
Leg psykolog, Stockholm
Mottagning på Östermalm och i Gamla stan

Välkommen att boka ett samtal där vi pratar igenom om vad du önskar hjälp med. Jag är leg psykolog och träffar klienter på mottagning i Stockholm (Östermalm, Gamla stan) och online. Du kan få hjälp med relationer, ångest, depression, andra problem och utmaningar. Jag erbjuder fördjupande samtal (individualterapi) där du kan få perspektiv och förståelse för dig själv och även förändring.

Psychological forum

+46 (0) 73 – 71 70 777
kontakt@psykologisktforum.se