PSYKOLOGISKT FORUM

- TERAPI - WORKSHOP - HANDLEDNING -

SAMTAL FÖR ÖKAD VITALITET

Psykolog – Behandling stress & utmattning i Stockholm

Välkommen att boka ett samtal där vi pratar igenom om vad du önskar hjälp med. Jag är leg psykolog och träffar klienter på mottagning i centrala Stockholm (Östermalm) och online. Du kan få hjälp med utmattning, stressproblematik och kroppsliga besvär av olika slag. Jag har mångårig erfarenhet och erbjuder fördjupande samtal (individualterapi) där du får förståelse för dig själv, perspektiv och förändring.

Vad är stress & utmattning

Utmattning, stressreaktioner och andra kroppsliga symtom har en del likheter. De kan ofta bestå över en längre tid och sakna medicinsk evidens. Kognitiva problem med koncentration, uppmärksamhet, s k hjärndimma och problem med minnet är vanliga. Fysiska problem med smärta, stelhet, skakningar, orkeslöshet, yrsel och sömnproblem kan ha uppstått.

För både utmattning och kroppsliga besvär brukar känslolivet vara mer eller mindre avstängt pga påverkan av långvarig stress. Även ångest och även depression brukar finnas med i symtombilden.

Orsaker till utmattning 

Orsakerna till utmattning och andra kroppsliga besvär har utvecklats kan vara flera. Utmattning uppstår efter en längre tids starkt engagemang i olika aktiviteter (barn, arbete, fritid m m) och detta engagemang kan ha varit nödvändigt (till exempel när man haft ansvar som förälder, partner eller anställd på ett företag).

Utmattning och stress-relaterade besvär kan också vara kopplade till skador, trauma eller att leva med ADHD och liknande.

Både för utmattningssyndrom och kroppsliga besvär kan stress och utsatthet under uppväxten ha betydelse för symtombilden.

Behandling av stress & utmattning

I samtalen utgår vi ifrån vad du önskar hjälp med och hur utmattningsproblematiken kan minska. I samtalen finns också en öppenhet för andra områden där du önskar komma vidare.

De som vänder sig till mig kan ha erfarenheter av tidigare terapier där de känner att de lärt sig mycket om sig själva, stress, utmattning och kroppsliga symtom (’tänka och veta’’), men symtom kan finnas kvar. Det är en stor skillnad mellan att kunna beskriva problemen och att uppleva drivkraften bakom att lyckas göra något åt utmattning, stress och kroppsliga symtom.

I affektfokuserad terapi, som jag arbetar med, brukar klienterna upptäcka just skillnaden mellan att ’tänka och veta’ en hel del om problem och lösningar, och att ’känna och veta’ om emotionella processer som mer konkret ger energi och kraft att agera. De upptäcker också mer om sig själv och andra på ett mellanmänskligt plan (relationer, emotioner).

Ibland är fokus i terapin helt och hållet på relationella och emotionella processer enligt ISTDP. Min erfarenhet är att ISTDP-terapi hjälper mer än ett mer kognitivt-beteendeinriktat upplägg, men det går bra att kombinera. Upplägget beror på vad klienten önskar komma tillrätta med och vad som behövs för att förändring ska ske.

 

 

 

Psykologiskt forum

+46 (0) 73 – 71 70 777
kontakt@psykologisktforum.se