PSYKOLOGISKT FORUM

- TERAPI - WORKSHOP - HANDLEDNING -

SAMTAL FÖR ÖKAD VITALITET

Psykolog – Behandling stress & utmattning i Stockholm

Välkommen att boka ett samtal där vi pratar igenom om vad du önskar hjälp med. Jag är leg psykolog och träffar klienter på mottagning i Stockholm (Östermalm, Gamla stan) och online. Du kan få hjälp med utmattning, stressproblematik och kroppsliga besvär av olika slag. Jag har mångårig erfarenhet och erbjuder fördjupande samtal (individualterapi) där du får förståelse för dig själv, perspektiv och förändring.

Vad är stress & utmattning

Utmattning, stressreaktioner och andra kroppsliga symtom har en del likheter. De kan ofta bestå över en längre tid och sakna medicinsk evidens. Kognitiva problem med koncentration, uppmärksamhet, s k hjärndimma och problem med minnet är vanliga. Fysiska problem med smärta, stelhet, skakningar, orkeslöshet, yrsel och sömnproblem kan ha uppstått.

För både utmattning och kroppsliga besvär brukar känslolivet vara mer eller mindre avstängt pga påverkan av långvarig stress. Även ångest och även depression brukar finnas med i symtombilden.

Orsaker till utmattning 

Orsakerna till utmattning och andra kroppsliga besvär har utvecklats kan vara flera. Utmattning uppstår efter en längre tids starkt engagemang i olika aktiviteter (barn, arbete, fritid m m) och detta engagemang kan ha varit nödvändigt (vid någons sjukdom till exempel) men även som en konsekvens av att ”vara projektledare” för andra eller driven av stark ångest och inre självkritik.

Vad känner kroppsliga besvär som smärta av olika slag så kan skada, sjukdom eller trauma kan ligga bakom att symtom utvecklas.

Både för utmattningssyndrom och kroppsliga besvär kan stress och utsatthet under uppväxten ha betydelse för symtombilden. Det kan också vara oklart varför symtom uppstått.

Behandling av stress & utmattning

Jag arbetar med med affektfokuserad (ISTDP) terapi som gör skillnad mellan att ’tänka och veta’ en hel del om utmattning och symtom och att ’känna och veta’ om emotionella och relationella processer som mer konkret kan minska symtomen och öka aktiviteten i vardagen. Forskning om ISTDP visar på goda resultat för kroppsliga besvär (smärta, skakningar m m).

De som vänder sig till mig kan ha erfarenheter av tidigare terapier där de känner att de lärt sig mycket (’tänka och veta’’) om sig själva och problemen, men symtom finns kvar.

Ibland arbetar klient och jag med ett upplägg med fullständigt fokus på relationella och emotionella processer enligt ISTDP. Andra gånger arbetar vi utifrån en kombination med ISTDP och ett kognitivt-beteendeinriktat upplägg.

En ISTDP-terapi hos mig kan omfatta båda uppläggen d v s mer affektfokuserat och mindre kognitiv-beteendeinrikad eller tvärtom. Upplägget beror på vad klienten önskar komma tillrätta med och vad som behövs för att förändring ska ske.

Välkommen att boka ett samtal!

Söker du terapi?

Maria Sandgren
Leg psykolog, Stockholm
Mottagning på Östermalm och i Gamla stan

Välkommen att boka ett samtal där vi pratar igenom om vad du önskar hjälp med. Jag är leg psykolog och träffar klienter på mottagning i Stockholm (Östermalm, Gamla stan) och online. Du kan få hjälp med relationer, ångest, depression, andra problem och utmaningar. Jag erbjuder fördjupande samtal (individualterapi) där du kan få perspektiv och förståelse för dig själv och även förändring.

Psykologiskt forum

+46 (0) 73 – 71 70 777
kontakt@psykologisktforum.se