PSYKOLOGISKT FORUM

- TERAPI - WORKSHOP - HANDLEDNING -

Samtal & stöd

Hos Psykologiskt forum kan du som yrkesverksam boka samtal vid ohälsa och utmaningar. Önskar du samtal för djupgående och varaktiga förändringar och i konfidentialitet, välkommen att boka samtal ett första samtal med erfaren leg psykolog och fil dr Maria Sandgren.

Samtal vid ohälsa och utmaningar 

Vanligt skäl för yrkesverksamma att söka samtal är när de märker att de inte prestera så väl på arbetet. Då brukar välmåendet sedan en tid vara påverkat på grund av sömnproblem, uppvarvning, irritation, övertänkande, självkritiska tankar, bristande lust och motivation. Ofta berättar klienterna om dåligt samvete för nära och kära.

Orsakerna bakom stress-symtomen kan variera men vanligt är längre tids större engagemang i arbetet och att ha en livsstil som inte längre fungerar. En del beskriver symtom på utmattningssyndrom. Andra berättar om att de är i kris (förluster, relationer, existentiell kris).

Maria möter också klienter som önskar mer produktivitet och kreativitet men har svårigheter att ta de nödvändiga stegen. Då kan obearbetade händelser och även stress-relaterade reaktioner påverka och bli till hinder för privata och professionella planer. Andra hinder kan vara normer och förväntningar från tidigare livsfaser som nu spelar in i den nuvarande livssituationen.

Andra söker sig till Psykologiskt forum då de vill få perspektiv och hitta nya vägar att förhålla sig till sig själva, i relationer och sitt arbete.

Samtal kan bokas av den yrkesverksamma eller arbetsgivare. Vilket slags samtal – terapi, stödsamtal, rehab, coaching – som behövs, kommer vi överens om. Välkommen att kontakta mig för att diskutera lämpligt upplägg.

 

 

 

Psykologiskt forum

+46 (0) 73 – 71 70 777
kontakt@psykologisktforum.se