Söker du terapi?

Privatmottagning för individualterapi
Maria Sandgren, erfaren leg psykolog

Samtal online och på mottagningen i centrala Stockholm

PSYKOLOGISKT FORUM

Söker du terapi?

Privatmottagning för individualterapi
Maria Sandgren, erfaren leg psykolog

Samtal online och på mottagningen i centrala Stockholm

 

Samtal för förändring

Välkommen att boka ett samtal där vi pratar igenom om vad du önskar hjälp med. Jag är leg psykolog och träffar klienter online och på mottagning i Stockholm (Östermalm). Du kan få hjälp med relationer, ångest, depression, andra problem och utmaningar. Både du som har erfarenheter av terapi och du som söker terapi för första gången, är välkomna. Jag erbjuder fördjupande samtal (individualterapi) där du kan få perspektiv och förståelse för dig själv och även förändring.

 

Terapi i Stockholm

Grundtanken är att samtalsterapi ska lyckas frigöra hinder, ge perspektiv och förändring så att en person ska kunna handla mer fritt i sin livssituation till exempel uppleva mer välbefinnande och känna handlingskraft i relationer, vardag och arbete.

Utgångspunkten är att varje person är en unik person med unika erfarenheter som formar livsgången. I nuet och i framtiden finns möjligheterna till förändring, och i historien finns erfarenheter att vila på och att bearbeta.

 

Söker du terapi?

De som söker terapi gör det av olika skäl. Vanliga skäl är en önskan om att komma tillrätta med relationer, ångest, depression, ensamhet, kriser, trauma, stress, sorg och smärtproblematik. Terapi kan då vara ett stöd och hjälp på vägen att komma vidare.

Andra känner att de inte lever fullt ut. Andra har haft komplicerade livsfarenheter och behöver en plats dit de kan vända sig för förtroliga samtal vid behov. En del har precis lämnat komplicerade livssituationer och söker perspektiv och energi för att se framåt. En del önskar uppleva mindre oro och kamp (t ex uppskjutarbeteenden), och istället mer glädje och flöde i livet.

 

Terapi på flera språk

Här på Psykologiskt forum ges terapi på svenska, engelska och tyska.

Maria Sandgren + Terapi + Stockholm
Ångest - Stockholm - Terapi

MER VITALITET PÅ INSIDAN OCH I LIVET

Om ångest

Att ha ångest och oro brukar främst märkas i att man bekymrar sig i tanken för saker och ting ska gå fel. Att övertänka och vara uppvarvad är två symtom bland många andra. Även kroppsliga symtom som rastlöshet, svårt att sova, hjärtklappning kan vara tecken på ångest. När någon säger att ”det är mycket känslor” brukar det mer handla om att man har många tankar samtidigt och kan inte finna riktning, utan övertänker och oroar sig istället.

I terapisamtalen kommer du och jag att ta reda vilken slags ångest det handlar om, och vi kommer att se vad som triggar ångestsymtom och finna alternativ som ger närvaro och riktning i relationer, vardag och arbete.

Vi kommer också att undersöka hur ångest skiljer sig från känslor. Känslor tillhör det emotionella systemet och kan ge lugn och visshet, även riktning för vad man vill och behöver. Du kommer att lära dig att minska ångesten och att känna mer handlingskraft och känslomässig närvaro.

MER NÄRVARO I RELATIONER

Om relationer

Vad klienter önskar hjälp med i sina relationer är olika men de önskar att relationerna ska vara bättre än hur de upplevs just nu. Det kan handla om relationer i nuläget och även tidigare erfarenheter av relationer. En del har tendens till att överanpassa sig till hur andra önskar att de ska vara, medan andra har problem med närhet även om de vill vara i en stabil relation med andra.

I terapisamtalen kommer du och jag att ta reda vilka utmaningar som du har i relationer, och vi kommer att se vad som triggar problemen och finna alternativ som ger närvaro och riktning i dina relationer i vardag, fritid och arbete.

Vi kommer också att undersöka hur ångest skiljer sig från känslor. Känslor tillhör det emotionella systemet och kan ge lugn och visshet, även riktning för vad man vill och behöver. Du kommer att lära dig att känna mer handlingskraft och känslomässig närvaro i dina relationer.

Relationsproblem - Stockholm

Utmattning + stockholm + terapi

SAMTAL FÖR ÖKAD VITALITET

Om utmattning & kroppsliga besvär

Utmattning, stressreaktioner och andra kroppsliga symtom har en del likheter. Klienter berättar om olika slags symtom (kognitiva, emotionella, kroppsliga) och att symtomen har funnits en längre tid.

För både utmattning och kroppsliga besvär brukar känslolivet vara mer eller mindre avstängt pga påverkan av långvarig stress av att ha hanterat symtomen i vardag, fritid och arbete. Även ångest och även depression brukar finnas med i symtombilden.

Vi kommer att prata om välmående och symtomen med utmattning (eller stress och kroppsliga besvär) i nuläget och hur de har uppstått över tid, och vi kommer att ta reda på vad som triggar symtomen och vad som skulle kunna påverka att läkning börjar på kort och lång sikt.

Vi kommer också att undersöka hur symtomen med utmattning och ångest skiljer sig ifrån känslor. Känslor tillhör det emotionella systemet och kan ge lugn och visshet, även riktning för vad man vill och behöver. Du kommer att lära dig att minska ångesten och symtom på utmattning och uppleva mer välmående över tid.

LEG PSYKOLOG, FIL DR

MARIA SANDGREN

Min arbetsvardag har under åren bestått av tre delar; privatpraktik, forskning och undervisning. Att ha arbetat med så olika områden ger perspektiv och kunskap om vad det är att vara människa (individ, grupp, samhälle).

Min psykologexamen är från Uppsala universitet och jag öppnade min privatpraktik direkt efter examen. Jag disputerade senare vid Stockholms universitet.

Jag började arbeta med psykodynamisk terapi och har lagt till fler områden som kognition och emotioner. Ett fokus på relationer följer alltjämt med. Jag tänker mig också att människan befinner sig i ett socialt sammanhang som också påverkar t ex relationer, känslor, attityder och handling.  

På senare år har jag utbildat mig inom affektfokuserad terapi och tillämpar en varmare form av ISTDP (Intensive Short-Term Dynamic Therapy). Fördelen med affektfokuserad terapi är att terapin uppmärksammar emotioner och kroppsliga reaktioner på ett annat sätt än sedvanlig PDT-terapi och stärker förändringsprocesser.

 
 
 
 
 
Maria Sandgren

 

Mottagningsadress: Östermalmstorg (Humlegårdsgatan) i centrala Stockholm. Även online samtal

Mobil:  +46 (0) 73 – 71 70 777

E-post: kontakt@psykologisktforum.se

Postadress: Psykologiskt forum Sverige AB,
Maria Sandgren, Karlaplan 5 b, 114 60 Stockholm

 

 

Välkommen att mejla mig!