- Terapi

- Ångest & depression

- Relationer

- Utmattning & kroppsliga besvär

Hos Psykologiskt forum kan du få hjälp med relationer, ångest, depression, stagnation och kriser för att hitta mer vitalitet och riktning i ditt liv. Maria har mångårig erfarenhet som psykolog och håller sig uppdaterad med forskning om hur personer kan utvecklas både som individer (hitta sin väg) och i samspel med andra.

MARIA SANDGREN

LEG PSYKOLOG, FIL DR

Se lediga tider

PSYKOLOGISKT FORUM

- TERAPI - ÅNGEST & DEPRESSION - RELATIONER - Utmattning & kroppspliga besvär

Min arbetsvardag har under åren bestått av tre delar; privatpraktik, forskning och undervisning. Att ha arbetat med så olika områden ger perspektiv och kunskap om vad det är att vara människa (individ, grupp, samhälle)

MARIA SANDGREN

LEG PSYKOLOG, FIL DR

Se lediga tider för terapi

I NUET FINNS MÖJLIGHETERNA TILL FÖRÄNDRING

SÖKER DU TERAPI?

Grundtanken är att samtalsterapi ska lyckas frigöra hinder, ge insikter och perspektiv så att en person ska kunna handla mer fritt i sin livssituation t ex för mer välbefinnande i relationer, vardag och arbete.

Utgångspunkten är att varje person är en unik person med unika erfarenheter som formar livsgången. I nuet och i framtiden finns möjligheterna till förändring, och i historien finns erfarenheter att vila på och att bearbeta.

De som söker terapi gör det av olika skäl. Vanliga skäl är en önskan om att komma tillrätta med relationer, ångest, depression, ensamhet, kriser, trauma, stress, sorg och smärtproblematik. Terapi kan då vara ett stöd och hjälp på vägen att komma vidare.

Andra känner att de inte lever fullt ut. Andra har haft komplicerade livsfarenheter och behöver en plats dit de kan vända sig för förtroliga samtal vid behov. En del har precis lämnat komplicerade livssituationer och söker perspektiv och energi för att se framåt.

LÄS MER
 
 

I NUET FINNS MÖJLIGHETERNA TILL FÖRÄNDRING

SÖKER DU TERAPI?

Grundtanken är att samtalsterapi ska lyckas frigöra hinder, ge insikter och perspektiv så att en person ska kunna handla mer fritt i sin livssituation t ex för mer välbefinnande i relationer, vardag och arbete.

Utgångspunkten är att varje person är en unik person med unika erfarenheter som formar livsgången. I nuet och i framtiden finns möjligheterna till förändring, och i historien finns erfarenheter att vila på och att bearbeta.

De som söker terapi gör det av olika skäl. Vanliga skäl är en önskan om att komma tillrätta med relationer, ångest, depression, ensamhet, kriser, trauma, stress, sorg och smärtproblematik. Terapi kan då vara ett stöd och hjälp på vägen att komma vidare.

Andra känner att de inte lever fullt ut. Andra har haft komplicerade livsfarenheter och behöver en plats dit de kan vända sig för förtroliga samtal vid behov. En del har precis lämnat komplicerade livssituationer och söker perspektiv och energi för att se framåt.

LÄS MER

Mer vitalitet på insidan och i livet

Ångest & depression 

Ångest och depression kan ta sig många olika uttryck. Symtomen kan vara lättare och tyngre och ha funnits en kortare eller längre tid. Symtomen kan vara negativa tankar, pressande ångest på insidan, lågt egenvärde, alltför få stunder med glädje, svårigheter att delta i vardag, fritid och arbete m m. Upplevelsen av livskvalitet är påverkad.

Orsakerna till ångest och depression kan också variera. Yttre stressorer i nuläget kan ha utlöst ångest och depression. Det kan finnas relationellt trauma och emotionell försummelse under uppväxten eller i vuxenlivet. Även att inte ha lärt sig att inte koppla sina upplevelser till känslolivet (undvika, lägga känslor och behov åt sidan) och uttrycka dem i relationer kan orsaka ångest och depression på sikt.

Läs mer

Mer vitalitet på insidan och i livet

Ångest & depression 

Ångest och depression kan ta sig många olika uttryck. Symtomen kan vara lättare och tyngre och ha funnits en kortare eller längre tid. Symtomen kan vara negativa tankar, pressande ångest på insidan, lågt egenvärde, alltför få stunder med glädje, svårigheter att delta i vardag, fritid och arbete m m. Upplevelsen av livskvalitet är påverkad.

Orsakerna till ångest och depression kan också variera. Yttre stressorer i nuläget kan ha utlöst ångest och depression. Det kan finnas relationellt trauma och emotionell försummelse under uppväxten eller i vuxenlivet. Även att inte ha lärt sig att inte koppla sina upplevelser till känslolivet (undvika, lägga känslor och behov åt sidan) och uttrycka dem i relationer kan orsaka ångest och depression på sikt.

Mer närvaro i relationer

Relationer

Vad klienter önskar hjälp i sina relationer är olika. Det kan handla om problem i nuvarande relationer (partner, barn, på fritiden, i arbetet). Andra skäl att söka terapi är återkommande mönster att dra sig ur relationer och närhet eller att det finns mönster av att överanpassa sig till andras förväntningar. Det kan också finnas en blandning av båda mönsterna i personens relationer.

En annan orsak till att söka terapi är att man blir ofta arg eller missnöjd och då stöter ifrån sig andra. Andra söker samtal för att de inte drar sig ur relationer som påverkar deras välmående negativt.

Klienten och jag brukar främst arbeta utifrån ett ISTDP-upplägg med fokus på relationella och emotionella processer. Andra gånger arbetar vi utifrån en kombination med ISTDP och ett kognitivt-beteendeinriktat upplägg. En ISTDP-terapi omfattar båda uppläggen men de kan vara mer eller mindre betonade. Upplägget beror på vad klienten önskar komma tillrätta med och vad som behövs för att förändring ska ske.

Mer närvaro i relationer

Relationer

Vad klienter önskar hjälp i sina relationer är olika. Det kan handla om problem i nuvarande relationer (partner, barn, på fritiden, i arbetet). Andra skäl att söka terapi är återkommande mönster att dra sig ur relationer och närhet eller att det finns mönster av att överanpassa sig till andras förväntningar. Det kan också finnas en blandning av båda mönsterna i personens relationer.

En annan orsak till att söka terapi är att man blir ofta arg eller missnöjd och då stöter ifrån sig andra. Andra söker samtal för att de inte drar sig ur relationer som påverkar deras välmående negativt.

Klienten och jag brukar främst arbeta utifrån ett ISTDP-upplägg med fokus på relationella och emotionella processer. Andra gånger arbetar vi utifrån en kombination med ISTDP och ett kognitivt-beteendeinriktat upplägg. En ISTDP-terapi omfattar båda uppläggen men de kan vara mer eller mindre betonade. Upplägget beror på vad klienten önskar komma tillrätta med och vad som behövs för att förändring ska ske.

Kontakta mig

Samtal för ökad vitalitet

Utmattning & kroppsliga besvär

Utmattning, stressreaktioner och andra kroppsliga symtom har en del likheter. De kan ofta bestå över en längre tid och sakna medicinsk evidens. Symtom med smärta, stelhet, skakningar, orkeslöshet, koncentrationssvårigheter m m kan ha uppstått. För andra diagnoser som narkolepsi kan medicinsk evidens finnas.

Orsakerna till att symtomen har utvecklats kan vara flera. Skada, sjukdom eller trauma kan ligga bakom att symtom utvecklas. Det kan också vara oklart varför symtom uppstått.

Att leva med långvariga kroppsliga besvär är krävande. Det är en utmaning att ständigt finna lösningar för vardag, arbete och relationer så att livet ska kunna fortgå så långt det är möjligt.

För denna typ av psykologisk behandling är det viktigt att uppmärksamma skillnaden mellan att ’tänka och veta’ om besvären och att ’känna och veta’ om vilka emotionella processer som skulle kunna minska ångest och depression samt vilka emotionella processer som kan stärka vitalitet och aktivitet i vardags- och arbetsliv.

För behandling av utmattning och kroppsliga besvär brukar klienten och jag i början arbeta utifrån en kombination med ISTDP (om emotionella och relationerna processer) och ett kognitivt-beteendeinriktat upplägg. Upplägget beror på vad klienten önskar komma tillrätta med och vad som behövs för att förändring ska ske.

Kontakta mig

Samtal för ökad vitalitet

Utmattning & kroppsliga besvär

Utmattning, stressreaktioner och andra kroppsliga symtom har en del likheter. De kan ofta bestå över en längre tid och sakna medicinsk evidens. Symtom med smärta, stelhet, skakningar, orkeslöshet, koncentrationssvårigheter m m kan ha uppstått. För andra diagnoser som narkolepsi kan medicinsk evidens finnas.

Orsakerna till att symtomen har utvecklats kan vara flera. Skada, sjukdom eller trauma kan ligga bakom att symtom utvecklas. Det kan också vara oklart varför symtom uppstått.

Att leva med långvariga kroppsliga besvär är krävande. Det är en utmaning att ständigt finna lösningar för vardag, arbete och relationer så att livet ska kunna fortgå så långt det är möjligt.

För denna typ av psykologisk behandling är det viktigt att uppmärksamma skillnaden mellan att ’tänka och veta’ om besvären och att ’känna och veta’ om vilka emotionella processer som skulle kunna minska ångest och depression samt vilka emotionella processer som kan stärka vitalitet och aktivitet i vardags- och arbetsliv.

För behandling av utmattning och kroppsliga besvär brukar klienten och jag i början arbeta utifrån en kombination med ISTDP (om emotionella och relationerna processer) och ett kognitivt-beteendeinriktat upplägg. Upplägget beror på vad klienten önskar komma tillrätta med och vad som behövs för att förändring ska ske.

 

 

LEG PSYKOLOG, FIL DR

MARIA SANDGREN

Min arbetsvardag har under åren bestått av tre delar; privatpraktik, forskning och undervisning. Att ha arbetat med så olika områden ger perspektiv och kunskap om vad det är att vara människa (individ, grupp, samhälle).

Min psykologexamen är från Uppsala universitet och jag öppnade min privatpraktik direkt efter examen. Jag disputerade senare vid Stockholms universitet.

Jag började arbeta med psykodynamisk terapi och har lagt till fler områden som kognition och emotioner. Ett fokus på relationer följer alltjämt med. Jag tänker mig också att människan befinner sig i ett socialt sammanhang som också påverkar t ex relationer, känslor, attityder och handling.  

På senare år har jag utbildat mig inom affektfokuserad terapi och tillämpar en varmare form av ISTDP (Intensive Short-Term Dynamic Therapy). Fördelen med affektfokuserad terapi är att terapin uppmärksammar emotioner och kroppsliga reaktioner på ett annat sätt än sedvanlig PDT-terapi och stärker förändringsprocesser.

LÄS MER
 
 
 
 
 

LEG PSYKOLOG, FIL DR

MARIA SANDGREN

Min arbetsvardag har under åren bestått av tre delar; privatpraktik, forskning och undervisning. Att ha arbetat med så olika områden ger perspektiv och kunskap om vad det är att vara människa (individ, grupp, samhälle).

Min psykologexamen är från Uppsala universitet och jag öppnade min privatpraktik direkt efter examen. Jag disputerade senare vid Stockholms universitet.

Jag började arbeta med psykodynamisk terapi och har lagt till fler områden som kognition och emotioner. Ett fokus på relationer följer alltjämt med. Jag tänker mig också att människan befinner sig i ett socialt sammanhang som också påverkar t ex relationer, känslor, attityder och handling.  

På senare år har jag utbildat mig inom affektfokuserad terapi och tillämpar en varmare form av ISTDP (Intensive Short-Term Dynamic Therapy). Fördelen med affektfokuserad terapi är att terapin uppmärksammar emotioner och kroppsliga reaktioner på ett annat sätt än sedvanlig PDT-terapi och stärker förändringsprocesser.

LÄS MER HÄR

 

Kontaktuppgifter

Mottagningsadress: Gamla stan (Trädgårdsgatan) och Östermalmstorg (Humlegårdsgatan) i centrala Stockholm. Även videosamtal.

Mobil:  +46 (0) 73 – 71 70 777

E-post: kontakt@psykologisktforum.se

Postadress: Psykologiskt forum Sverige AB,
Maria Sandgren, Karlaplan 5 b, 114 60 Stockholm

 

 

Vad kan jag hjälpa till med?

  Kontaktuppgifter

  Mottagningsadress: Gamla stan (Trädgårdsgatan) och Östermalmstorg (Humlegårdsgatan) i centrala Stockholm. Även videosamtal.

  Mobil:  +46 (0) 73 – 71 70 777

  E-post: kontakt@psykologisktforum.se

  Postadress: Psykologiskt forum Sverige AB,
  Maria Sandgren, Karlaplan 5 b, 114 60 Stockholm

   

   

  Vad kan jag hjälpa till med?