PSYKOLOGISKT FORUM

- TERAPI - PROFESSIONELL UTVECKLING - WEBINARIER -

PSYKOLOGISKT FORUM

- TERAPI - PROFESSIONELL UTVECKLING - WEBINARIER -

INGEN MÄNNISKA KAN ELLER SKA REDUCERAS TILL EN DIAGNOS ELLER DE PROBLEM MAN SÖKER FÖR

ÖNSKAR DU MER VÄLBEFINNANDE I DITT LIV

Vanliga skäl till att söka terapi är en önskan om att komma tillrätta med problem i relationer t ex nuvarande eller tidigare relationer som har lämnat spår. Andra lider av ångest, depression, stark självkritik eller trauma och känner att de problemen hämmar dem i relationer, arbete och fritid. En del söker för att behandla stressreaktioner och utmattning.

Alla som söker terapi har gemensamt att de önskar mindre lidande på ett inre plan och istället kunna genomföra vad de tar sig an som att uppleva mer välbefinnande i relationer, fritid, arbete och med sig själva.

Alla som söker terapi önskar förändring av något slag men vet inte hur. Samtalsterapi kan ge perspektiv på hur problem har uppkommit och ännu viktigare ge stöd i en förändringsprocess på både ett inre och ett yttre plan.

De som söker terapi hos mig har oftast tidigare erfarenheter av terapi. Terapierna har hjälpt dem en bit på vägen och de önskar gå vidare.

I mitt arbete utgår jag främst från ISTDP (Intensive short-term dynamic psychotherapy), en affektfokuserad terapiform, där fokus är på att undersöka och uppleva känslor i nuet. Jag har valt att arbeta alltmer med känslor eftersom terapier ofta ser till tankar och beteenden och i mindre grad till känslolivet. En annan betydelsefull vinkling i en terapi är att fånga upp hur människor formas av miljön (kulturell, relationell, social). På så vis finns flera möjligheter för klient och mig att tillsammans finna vägar till förändring.

LÄS MER
 
 

INGEN MÄNNISKA KAN ELLER SKA REDUCERAS TILL EN DIAGNOS ELLER DE PROBLEM MAN SÖKER FÖR

ÖNSKAR DU MER VÄLBEFINNANDE I DITT LIV

Vanliga skäl till att söka terapi är en önskan om att komma tillrätta med problem i relationer t ex nuvarande eller tidigare relationer som har lämnat spår. Andra lider av ångest, depression, stark självkritik eller trauma och känner att de problemen hämmar dem i relationer, arbete och fritid. En del söker för att behandla stressreaktioner och utmattning.

Alla som söker terapi har gemensamt att de önskar mindre lidande på ett inre plan och istället kunna genomföra vad de tar sig an som att uppleva mer välbefinnande i relationer, fritid, arbete och med sig själva.

Alla som söker terapi önskar förändring av något slag men vet inte hur. Samtalsterapi kan ge perspektiv på hur problem har uppkommit och ännu viktigare ge stöd i en förändringsprocess på både ett inre och ett yttre plan.

De som söker terapi hos mig har oftast tidigare erfarenheter av terapi. Terapierna har hjälpt dem en bit på vägen och de önskar gå vidare.

I mitt arbete utgår jag främst från ISTDP (Intensive short-term dynamic psychotherapy), en affektfokuserad terapiform, där fokus är på att undersöka och uppleva känslor i nuet. Jag har valt att arbeta alltmer med känslor eftersom terapier ofta ser till tankar och beteenden och i mindre grad till känslolivet. En annan betydelsefull vinkling i en terapi är att fånga upp hur människor formas av miljön (kulturell, relationell, social). På så vis finns flera möjligheter för klient och mig att tillsammans finna vägar till förändring.

LÄS MER

HJÄLPER TILL ATT FÅ PERSPEKTIV OCH RIKTNING

WEBINARIER & WORKSHOPS 

I dagsläget kan jag erbjuda webinarier och workshops kring tillit (relaterat till individ, grupp, livsloppet, arbetslivet, vård, samhället).

Jag kommer att presentera en serie webinarier om tillit ur psykologiskt perspektiv. Varje webinar utgår från ett tema t ex Tillit i terapier, arbetslivet eller i samhället.

Mer information finns på www.psykologisktperspektiv.se

 

HJÄLPER TILL ATT FÅ PERSPEKTIV OCH RIKTNING

WEBINARIER & WORKSHOPS 

I dagsläget kan jag erbjuda webinarier och workshops kring tillit (relaterat till individ, grupp, livsloppet, arbetslivet, vård, samhället).

Jag kommer att presentera en serie webinarier om tillit ur psykologiskt perspektiv. Varje webinar utgår från ett tema t ex Tillit i terapier, arbetslivet eller i samhället.

Mer information finns på www.psykologisktperspektiv.se

 

KREATIVITET ÄR DYRBAR OCH INTE SÅ LÄTTFÅNGAD

ÖNSKAR DU MER NÄRVARO, PRODUKTIVITET OCH KREATIVITET?

Personer kan känna stark press på att prestera och de kan önska veta mer om hur de agera mer i linje med vad de själva önskar. Självkritiska tankar och låsningar kan ha tagit över, och de drar sig tillbaka från vad de önskar göra.

Jag erbjuder fördjupade samtal med fokus på att hitta mer närvaro, produktivitet och kreativt flöde för den som behöver få mer förståelse och utforma nya strategier i sitt arbete.

I denna tjänst med professionell utveckling arbetar jag utifrån flera av mina kompetenser med erfarenheter och forskning om arbetslivet (ledarskap, etik, stress, gruppsykologi etc), från terapeutiska inriktningar (ISTDP, annan affektfokuserad terapi, anknytningsteori, KBT) samt även andra psykologiska områden som personlighet, bedömning och beslutsfattande, värderingar, kreativitet, lärande och lycka.

LÄS MER

LEG PSYKOLOG, FIL DR

MARIA SANDGREN

Min arbetsvardag har under åren bestått av tre delar; privatpraktik, forskning och undervisning. Att ha arbetat med så olika områden ger perspektiv och kunskap om vad det är att vara människa (individ, grupp, samhälle).

Min psykologexamen är från Uppsala universitet och jag öppnade min privatpraktik direkt efter examen. Jag disputerade senare vid Stockholms universitet.

Jag började arbeta med psykodynamisk terapi och har lagt till fler områden som kognition och emotioner. Ett fokus på relationer följer alltjämt med. Jag tänker mig också att människan befinner sig i ett socialt sammanhang som också påverkar t ex relationer, känslor, attityder och handling.  

På senare år har jag utbildat mig inom affektfokuserad terapi och tillämpar en varmare form av ISTDP (Intensive Short-Term Dynamic Therapy). Fördelen med affektfokuserad terapi är att terapin uppmärksammar emotioner och kroppsliga reaktioner på ett annat sätt än sedvanlig PDT-terapi och stärker förändringsprocesser.

LÄS MER
 
 
 
 
 

KREATIVITET ÄR DYRBAR OCH INTE SÅ LÄTTFÅNGAD

ÖNSKAR DU MER NÄRVARO, PRODUKTIVITET OCH KREATIVITET?

Personer kan känna stark press på att prestera och de kan önska veta mer om hur de agera mer i linje med vad de själva önskar. Självkritiska tankar och låsningar kan ha tagit över, och de drar sig tillbaka från vad de önskar göra.

Jag erbjuder fördjupade samtal med fokus på att hitta mer närvaro, produktivitet och kreativt flöde för den som behöver få mer förståelse och utforma nya strategier i sitt arbete.

I denna tjänst med professionell utveckling arbetar jag utifrån flera av mina kompetenser med erfarenheter och forskning om arbetslivet (ledarskap, etik, stress, gruppsykologi etc), från terapeutiska inriktningar (ISTDP, annan affektfokuserad terapi, anknytningsteori, KBT) samt även andra psykologiska områden som personlighet, bedömning och beslutsfattande, värderingar, kreativitet, lärande och lycka.

 

LÄS MER HÄR

 

LEG PSYKOLOG, FIL DR

MARIA SANDGREN

Min arbetsvardag har under åren bestått av tre delar; privatpraktik, forskning och undervisning. Att ha arbetat med så olika områden ger perspektiv och kunskap om vad det är att vara människa (individ, grupp, samhälle).

Min psykologexamen är från Uppsala universitet och jag öppnade min privatpraktik direkt efter examen. Jag disputerade senare vid Stockholms universitet.

Jag började arbeta med psykodynamisk terapi och har lagt till fler områden som kognition och emotioner. Ett fokus på relationer följer alltjämt med. Jag tänker mig också att människan befinner sig i ett socialt sammanhang som också påverkar t ex relationer, känslor, attityder och handling.  

På senare år har jag utbildat mig inom affektfokuserad terapi och tillämpar en varmare form av ISTDP (Intensive Short-Term Dynamic Therapy). Fördelen med affektfokuserad terapi är att terapin uppmärksammar emotioner och kroppsliga reaktioner på ett annat sätt än sedvanlig PDT-terapi och stärker förändringsprocesser.

LÄS MER HÄR

 

Kontaktuppgifter

Mottagningsadress: Gamla stan (Trädgårdsgatan), Söder (Kocksgatan) i centrala Stockholm eller online.

Mobil:  +46 (0) 73 – 71 70 777

E-post: kontakt@psykologisktforum.se

Postadress: Psykologiskt forum Sverige AB,
Maria Sandgren, Karlaplan 5b, 114 60 Stockholm

 

 

Skriv direkt.

  Kontaktuppgifter

  Mottagningsadress: Gamla stan (Trädgårdsgatan), Söder (Kocksgatan) i centrala Stockholm eller online.

  Mobil:  +46 (0) 73 – 71 70 777

  E-post: kontakt@psykologisktforum.se

  Postadress: Psykologiskt forum Sverige AB,
  Maria Sandgren, Karlaplan 5b, 114 60 Stockholm

   

   

  Skriv direkt.