PSYKOLOGISKT FORUM

- TERAPI - WORKSHOP - HANDLEDNING -

ÖNSKAR DU MER NÄRVARO, PRODUKTIVITET OCH KREATIVITET?

Personer kan känna stark press på att prestera och de kan önska veta mer om hur de agera mer i linje med vad de själva önskar. Självkritiska tankar och låsningar kan ha tagit över, och de drar sig tillbaka från vad de önskar göra.

Andra symtom på stark press (inre, yttre) är sömnproblem och att inte kunna avstå från att tänka på arbetet. Andra slags vanliga stressreaktioner är ångest, mer negativa känslor än positiva känslor, kroppsliga symtom och ältande i form av perfektionism och kontrollbehov.

Det går inte att ständigt lyckas ”leverera,” men det går att lära känna hur ens personlighet kan vara en tillgång i arbetet. Det går också att se över hur faktorer utanför en själv påverkar närvaro, produktivitet och kreativitet. Då finns möjligheter att kunna anpassa förhållningsätt på kort och lång sikt.

Jag erbjuder fördjupade samtal med fokus på att hitta mer närvaro, produktivitet och kreativt flöde för den som behöver få mer förståelse och utforma nya strategier i sitt arbete. Jag utgår från psykologisk forskning från arbetslivet, coachning och emotioners betydelse.

Psykologiskt forum

+46 (0) 73 – 71 70 777
kontakt@psykologisktforum.se

ÖNSKAR DU MER NÄRVARO, PRODUKTIVITET OCH KREATIVITET?

Personer kan känna stark press på att prestera och de kan önska veta mer om hur de agera mer i linje med vad de själva önskar. Självkritiska tankar och låsningar kan ha tagit över, och de drar sig tillbaka från vad de önskar göra.

Andra symtom på stark press (inre, yttre) är sömnproblem och att inte kunna avstå från att tänka på arbetet. Andra slags vanliga stressreaktioner är ångest, mer negativa känslor än positiva känslor, kroppsliga symtom och ältande i form av perfektionism och kontrollbehov.

Det går inte att ständigt lyckas ”leverera,” men det går att lära känna hur ens personlighet kan vara en tillgång i arbetet. Det går också att se över hur faktorer utanför en själv påverkar närvaro, produktivitet och kreativitet. Då finns möjligheter att kunna anpassa förhållningsätt på kort och lång sikt.

Jag erbjuder fördjupade samtal med fokus på att hitta mer närvaro, produktivitet och kreativt flöde för den som behöver få mer förståelse och utforma nya strategier i sitt arbete. Jag utgår från psykologisk forskning från arbetslivet, coachning och emotioners betydelse.

Maria Sandgren erbjuder fördjupade samtal om kreativa processer med fokus på att hitta mer kreativitet, produktivitet och flöde för den som behöver få mer förståelse för och vitalitet i sitt skapande och arbete. Hon utgår från forskning i kreativitetens psykologi och även från erfarenheter av att arbeta kreativt eller mer förvaltande och produktivt. Hon erbjuder även seminarier och workshops om kreativitet.

Psykologiskt forum

+46 (0) 73 – 71 70 777
kontakt@psykologisktforum.se