PSYKOLOGISKT FORUM

- TERAPI - WORKSHOP - HANDLEDNING -

ÖNSKAR DU MER KREATIVITET?

Det går inte att ständigt vara kreativ, men det går att lära känna hur ens personlighet kan vara en tillgång i den kreativa processen. Det går också att se över hur faktorer utanför en själv påverkar kreativitet (själva skapandet) och det produktiva (att göra meningsfulla saker som inte kräver absolut kreativitet).

Kreativitet är dyrbart, den går inte att bemästra så att den infinner när man så önskar, men det går att lära sig hur den egna kreativiteten fungerar, alltså vad som gör att kreativiteten uppstår och även vad som förhindrar den. Kreativitet är mer ett förhållningssätt till sig själv och sitt liv, och kreativitet kan ha betydelse för hur lycklig man känner sig.

Vad som gör att en person inte är så kreativ som den önskar ser olika ut. Människor har olika förväntningar och krav på kreativitet (även på att vara produktiv), har olika livssituationer, har olika slags kreativitet i sin personlighet, och de har varierande stöd från andra och omvärlden. De kan även behöva kreativitet i ganska olika yrken.

Samtal om utifrån kreativitetens psykologi handlar om att finna ut vad den kreativa processen är för just den personen och med utgångspunkt i hens erfarenheter, vardag och arbete. Det är också viktigt att ha perspektiv på kort- och långsiktig kreativitet i en persons liv, och det betyder att samtalen även kan omfatta relationer, hälsa och yrkesliv.

Maria Sandgren erbjuder fördjupade samtal om kreativa processer med fokus på att hitta mer kreativitet, produktivitet och flöde för den som behöver få mer förståelse för och vitalitet i sitt skapande och arbete. Hon utgår från forskning i kreativitetens psykologi och även från erfarenheter av att arbeta kreativt eller mer förvaltande och produktivt. Hon erbjuder även seminarier och workshops om kreativitet.

Psykologiskt forum

+46 (0) 73 – 71 70 777
kontakt@psykologisktforum.se

ÖNSKAR DU MER KREATIVITET?

Det går inte att ständigt vara kreativ, men det går att lära känna hur ens personlighet kan vara en tillgång i den kreativa processen. Det går också att se över hur faktorer utanför en själv påverkar kreativitet (själva skapandet) och det produktiva (att göra meningsfulla saker som inte kräver absolut kreativitet).

Kreativitet är dyrbart, den går inte att bemästra så att den infinner när man så önskar, men det går att lära sig hur den egna kreativiteten fungerar, alltså vad som gör att kreativiteten uppstår och även vad som förhindrar den. Kreativitet är mer ett förhållningssätt till sig själv och sitt liv, och kreativitet kan ha betydelse för hur lycklig man känner sig.

Vad som gör att en person inte är så kreativ som den önskar ser olika ut. Människor har olika förväntningar och krav på kreativitet (även på att vara produktiv), har olika livssituationer, har olika slags kreativitet i sin personlighet, och de har varierande stöd från andra och omvärlden. De kan även behöva kreativitet i ganska olika yrken.

Samtal om utifrån kreativitetens psykologi handlar om att finna ut vad den kreativa processen är för just den personen och med utgångspunkt i hens erfarenheter, vardag och arbete. Det är också viktigt att ha perspektiv på kort- och långsiktig kreativitet i en persons liv, och det betyder att samtalen även kan omfatta relationer, hälsa och yrkesliv.

Maria Sandgren erbjuder fördjupade samtal om kreativa processer med fokus på att hitta mer kreativitet, produktivitet och flöde för den som behöver få mer förståelse för och vitalitet i sitt skapande och arbete. Hon utgår från forskning i kreativitetens psykologi och även från erfarenheter av att arbeta kreativt eller mer förvaltande och produktivt. Hon erbjuder även seminarier och workshops om kreativitet.

Psykologiskt forum

+46 (0) 73 – 71 70 777
kontakt@psykologisktforum.se