KREATIVITET ÄR DYRBAR OCH INTE SÅ LÄTTFÅNGAD

ÖNSKAR DU MER NÄRVARO, PRODUKTIVITET OCH KREATIVITET?

Personer kan känna stark press på att prestera och de kan önska veta mer om hur de agera mer i linje med vad de själva önskar. Självkritiska tankar och låsningar kan ha tagit över, och de drar sig tillbaka från vad de önskar göra.

Jag erbjuder fördjupade samtal med fokus på att hitta mer närvaro, produktivitet och kreativt flöde för den som behöver få mer förståelse och utforma nya strategier i sitt arbete.

I denna tjänst med professionell utveckling arbetar jag utifrån flera av mina kompetenser med erfarenheter och forskning om arbetslivet (ledarskap, etik, stress, gruppsykologi etc), från terapeutiska inriktningar (ISTDP, annan affektfokuserad terapi, anknytningsteori, KBT) samt även andra psykologiska områden som personlighet, bedömning och beslutsfattande, värderingar, kreativitet, lärande och lycka.