KREATIVITET ÄR DYRBAR OCH INTE SÅ LÄTTFÅNGAD

ÖNSKAR DU MER KREATIVITET?

Personer i kreativa yrken kan känna stark press på att prestera och de kan önska veta mer om hur de kan vara mer kreativa. Självkritiska tankar och låsningar kan ha tagit över, och de drar sig tillbaka från vad de önskar göra. Ibland kan det ske över en längre tid. Det kan vara svårt att veta hur att de kan bryta den onda cirkeln med negativa tankar och att inte kunna åstadkomma vad man önskar och t o m behöver göra.

Maria Sandgren erbjuder fördjupade samtal för att stärka den kreativa processen.