PSYKOLOGISKT FORUM

- TERAPI - WORKSHOP - HANDLEDNING -

I NUET FINNS MÖJLIGHETERNA TILL FÖRÄNDRING

Terapi Stockholm – Psykolog individualterapi

Välkommen till boka ett samtal där vi pratar igenom om vad du önskar hjälp med. Jag är leg psykolog och träffar klienter för terapi på mottagning och online. Du kan få hjälp med ångest, depression, relationer, andra problem och utmaningar. Jag har mångårig erfarenhet som samtalsterapeut och erbjuder fördjupande samtal (individualterapi) där du får förståelse för dig själv, perspektiv och förändring. Privatmottagning på Östermalm och i Gamla stan.

Varför behövs terapi?

De som söker individualterapi gör det av olika skäl. I samtalen finns en potential att se saker och ting från fler perspektiv och undersöka hinder och möjligheter i fördjupade samtal.

En del söker för att få hjälp med ångest, depression, relationsproblem eller kroppsliga besvär. Andra söker terapi för att de vill leva mer fullt ut i relationer, på arbetet eller i sin kreativitet.

En del personer har komplicerade livsfarenheter och söker en plats dit de kan vända sig för förtroliga samtal vid behov.

Andra har precis lämnat komplicerade livssituationer och söker perspektiv och energi för att se framåt.

Dessutom kan det handla om att uppleva mer:

Välmående och lycka
Handlingskraft
Tillit till dig själv
Förståelse för dig själv
Samhörighet
Känna meningsfullhet
Riktning för förändringar i ditt liv

Lust och mindre vånda för att ta itu med utmaningar
Samtalen i terapi har som mål att du ska vara med om en förändring mot mer välmående i önskad riktning.

Terapins början

Ett första besök är 1,5 timme. Terapin brukar inledas med 1-3 inledande samtal där vi går igenom vad du önskar och behöver komma tillrätta med. Därefter kommer vi fram till ett upplägg som ska passa dina behov.

Terapins upplägg

Det vanligaste är ett upplägg att träffas för terapi 1 gång/vecka. Varje tillfälle brukar vara 50 minuter. Omfattningen kan vara alltifrån några enstaka konsultativa samtal, en korttidsterapi om 10-15 ggr eller en längre tids terapi.

När behövs terapi?

När steget att boka samtal tas är också olika. Jag möter klienter i olika faser och livssituationer, så det går inte att säga något generellt när det är dags för terapi, men de flesta säger att de har en längre tid tänkt på att söka terapi.

Vi kan boka samtal online och på mottagningen. Det går också bra att kombinera online och samtal på plats. Att kunna ha samtal online är en tillgång för mig som psykolog och även för klienten eftersom vi kan vara mer flexibla för bokningar och möta vardagen med resor, boende på annan ort, sjukdom eller annat.

En kortare eller längre tids terapi

Vad man väljer för upplägg har att göra med målet och förutsättningarna med terapin att göra. En korttidsterapi om 12-16 ggr med samtal varje vecka brukar ge resultat. En del önskar gå i terapi en längre tid. Ibland för att de vill ha ett lugnare tempo eller eftersom mer genomgripande förändringar tar längre tid om problemen funnits där en längre tid.

Blockterapi

Om inte det passar att gå i terapi enligt ovan, så kan blockterapi vara ett alternativ. I blockterapi träffas man mer intensivt under några dagar med samtal om 2-3 timmar.

Detta upplägg passar bäst om du känner dig motiverad att pröva ett mer intensivt upplägg och om problemen inte är för komplicerade. Ett första samtal på mottagningen eller online rekommenderas innan blockterapin.

Blockterapi kan också anpassas över en längre tid för den som önskar en mer regelbunden kontakt. Det är möjligt att träffas oregelbundet med samtal om 2-3 timmar med lyckat resultat.

Samtal på mottagningen och online

Jag träffar klienter på mottagningar i centrala Stockholm (Östermalm, Gamla stan) och har även samtal online. Det går också bra att planera för en mix av samtal på mottagningen och online.

Språk och kulturkompetens

Jag träffar även klienter med flerkulturell bakgrund. En del är tillfälligt boende i Sverige eller utomlands. Andra är boende i Sverige och har mer multikulturella kulturer. Det kan handla 

om språk, etnicitet men även klass. Att ha levat i olika kulturer med olika normer kan skapa stress, hemlöshet och svårigheter att ta sig an eller orientera sig i där man befinner sig för närvarande.

Individualterapi kan vara ett stöd för att finns sin plats och väg i utmanande sammanhang och livsfaser. Min bakgrund med forskning och undervisning om identitet, värderingar, normer, jämställdhet och kulturella jämförelser är av värde här.

Språkkompetens: svenska, engelska och tyska. Grundläggande förståelse i franska.

Välkommen att boka ett samtal!

Psykologiskt forum

+46 (0) 73 – 71 70 777
kontakt@psykologisktforum.se